Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2018, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2018
Liikepankit Ulkomaiset pankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
Korkotuotot 368 673 559 975 216 446 50 501 1 195 595
(Korkokulut) 251 322 370 887 20 221 8 709 651 140
RAHOITUSKATE 117 351 189 088 196 224 41 792 544 456
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) .. 1) .. .. .. ..
Osinkotulot 26 202 .. 258 469 3 097 288 060
Palkkiotuotot 89 039 278 769 139 493 28 514 535 815
(Palkkiokulut) 34 505 40 349 11 209 4 271 90 334
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto 15 097 9 165 384 1 109 25 755
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto 109 537 14 983 1 470 .. 125 990
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto .. .. -182 -4 231 -6 346
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto 621 .. 679 .. 1 315
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto 1 983 .. -24 56 -3 993
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -58 899 2 607 12 -54 -56 335
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto .. 7 .. 444 ..
Liiketoiminnan muut tuotot 14 471 50 840 14 133 3 910 83 354
(Liiketoiminnan muut kulut) 28 699 4 081 44 944 10 697 88 420
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 253 143 492 448 554 521 59 669 1 359 781
(Hallinnon kulut) 111 903 324 405 196 466 38 771 671 546
josta: (Henkilöstökulut) 50 774 168 177 81 164 17 712 317 827
josta: (Muut hallintokulut) 61 129 156 228 115 302 21 059 353 718
(Poistot) 11 761 15 863 7 599 2 311 37 534
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto .. .. .. .. ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) .. -4 714 .. .. -4 955
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) -31 842 -21 257 -1 441 785 -53 756
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. 391 .. 431
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. .. ..
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina .. .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 161 562 182 150 351 506 17 802 713 020
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 39 302 31 329 15 101 -3 766 81 966
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 122 260 150 820 336 406 21 568 631 054
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen .. .. .. .. ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 122 260 150 820 336 406 21 568 631 054
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 20.6.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2018, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2018/01/llai_2018_01_2018-06-20_tau_001_fi.html