Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 31.3.2018, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2018
Liikepankit Ulkomaiset pankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
VASTAAVAA          
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 14 361 747 83 587 423 1 532 747 715 229 100 197 146
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 4 183 409 1 235 839 81 216 .. 1) 5 500 464
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 421 932 6 930 088 6 127 016 627 830 14 106 866
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat .. .. 8 289 .. 436 006
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 15 060 499 .. 231 368 991 927 21 578 324
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 46 464 962 90 429 623 65 410 467 8 609 911 210 914 964
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 253 364 .. 72 736 53 498 452 311
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. .. .. .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 1 240 249 223 268 15 286 9 896 1 488 700
Aineelliset hyödykkeet 27 688 101 190 715 881 123 294 968 053
Aineettomat hyödykkeet 211 086 544 764 8 195 31 363 795 408
Verosaamiset 12 032 80 324 49 585 4 196 146 137
Muut varat 1 149 325 980 744 72 071 67 163 2 269 304
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. .. .. ..
VARAT YHTEENSÄ 83 573 383 189 750 283 74 324 859 11 234 306 358 882 830
VASTATTAVAA          
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat 2 993 652 1 178 303 42 678 .. 4 214 633
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. .. .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 73 179 569 184 590 371 62 498 019 9 804 934 330 072 893
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 391 445 .. 35 399 5 493 540 205
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. .. .. 36 058 107 039
Varaukset 8 428 102 533 11 875 2 708 125 543
Verovelat 26 845 74 404 13 172 11 955 126 376
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. .. .. ..
Muut velat 3 349 449 2 596 483 2 205 166 354 277 8 505 375
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat .. .. .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 79 999 605 189 074 004 64 806 777 10 215 425 344 095 811
Pääoma 802 164 .. 3 435 749 118 643 4 414 535
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 558 792 .. .. .. 569 112
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. .. .. ..
Muu pääoma .. .. .. .. 25 821
Kertyneet muun laajan tuloksen erät 74 060 .. 35 014 17 503 171 783
Kertyneet voittovarat 1 055 150 264 986 3 635 164 520 084 5 475 384
Uudelleenarvostusrahastot .. .. .. .. ..
Muut rahastot 937 925 161 636 2 075 750 330 763 3 506 073
(-) Omat osakkeet .. .. .. .. ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 122 260 150 821 336 406 21 568 631 054
(-) Väliosingot .. .. .. .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 573 778 676 279 9 518 082 1 018 880 14 787 019
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 83 573 383 189 750 283 74 324 859 11 234 306 358 882 830
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 20.6.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 31.3.2018, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2018/01/llai_2018_01_2018-06-20_tau_002_fi.html