Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2018, 1 000 euroa

  1.1.- 30.6.2018
Liikepankit Ulkomaiset pankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
Korkotuotot 753 682 1 060 560 428 637 101 612 2 344 491
(Korkokulut) 510 893 603 822 38 462 16 767 1 169 945
RAHOITUSKATE 242 789 456 738 390 175 84 845 1 174 547
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) .. .. .. .. ..
Osinkotulot 34 522 .. 263 201 .. 302 827
Palkkiotuotot 183 222 568 648 245 256 59 562 1 056 689
(Palkkiokulut) 70 376 83 259 24 680 8 756 187 070
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto 17 693 12 789 590 2 259 33 331
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto 127 001 14 623 3 957 .. 145 582
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto .. .. -496 -7 471 -7 313
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto -115 .. -340 .. -460
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto -1 419 .. .. -88 -10 369
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -43 570 6 685 7 72 -36 806
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto .. 612 .. 1 202 ..
Liiketoiminnan muut tuotot 28 763 102 997 34 635 9 472 175 868
(Liiketoiminnan muut kulut) 40 974 8 317 94 820 23 045 167 155
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 480 112 1 061 192 817 775 122 746 2 481 825
(Hallinnon kulut) 231 211 735 931 393 218 79 718 1 440 078
josta: (Henkilöstökulut) 105 696 341 140 164 320 38 104 649 260
josta: (Muut hallintokulut) 125 515 394 791 228 898 41 614 790 818
(Poistot) 23 579 33 687 14 799 4 611 76 676
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto .. .. .. .. ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) -291 -7 017 -504 98 -7 714
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) -27 169 4 456 -24 864 -220 -47 796
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. 4 560 .. 4 548
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. .. ..
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina .. .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 252 827 303 800 430 566 38 539 1 025 733
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 60 908 51 506 30 506 12 555 155 475
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 191 920 252 294 400 060 25 984 870 258
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen .. .. .. .. ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 191 920 252 294 400 060 25 984 870 258
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 12.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2018, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2018/02/llai_2018_02_2018-10-12_tau_001_fi.html