Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 30.6.2018, 1 000 euroa

  1.1.- 30.6.2018
Liikepankit Ulkomaiset pankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 18 266 712 73 797 953 1 620 981 675 508 94 361 155
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 4 521 831 1 582 715 85 478 .. 6 190 024
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 507 330 7 376 211 6 117 375 607 783 14 608 699
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat .. .. 8 232 .. 583 604
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 15 061 018 .. .. 1 032 981 21 749 267
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 46 391 922 96 444 236 67 518 347 8 868 949 219 223 453
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 265 257 .. .. 55 735 508 516
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. .. .. .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 1 165 185 209 453 15 577 10 017 1 400 232
Aineelliset hyödykkeet 26 362 94 957 681 217 123 222 925 758
Aineettomat hyödykkeet 195 780 570 626 7 987 33 812 808 206
Verosaamiset 15 352 90 229 18 052 4 190 127 822
Muut varat 993 243 2 475 326 79 574 134 616 3 682 759
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. .. .. ..
VARAT YHTEENSÄ 87 701 673 188 488 192 76 466 846 11 546 814 364 203 524
VASTATTAVAA . . . . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat 3 314 279 1 451 286 51 635 .. 4 817 199
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. .. .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 76 965 293 182 702 043 64 588 693 10 089 505 334 345 534
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 330 234 .. 49 052 .. 490 335
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. .. .. 38 703 129 498
Varaukset 7 904 102 982 10 802 2 635 124 324
Verovelat 35 007 64 798 16 361 7 439 123 604
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. .. .. ..
Muut velat 3 415 061 2 836 154 2 120 325 380 526 8 752 067
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat .. .. .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 84 117 989 187 710 017 66 837 110 10 522 869 349 187 985
Pääoma 802 165 .. 3 520 596 .. 4 499 384
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 558 792 .. .. .. 569 112
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. .. .. ..
Muu pääoma .. .. .. .. 25 821
Kertyneet muun laajan tuloksen erät 60 071 .. .. 15 305 175 746
Kertyneet voittovarat 1 008 655 263 670 3 580 339 517 644 5 370 309
Uudelleenarvostusrahastot .. .. .. .. ..
Muut rahastot 937 896 161 636 2 078 514 336 048 3 514 095
(-) Omat osakkeet .. .. .. .. ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 191 919 252 294 400 060 25 984 870 257
(-) Väliosingot .. .. .. .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 583 684 778 175 9 629 736 1 023 945 15 015 540
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 87 701 673 188 488 192 76 466 846 11 546 814 364 203 525
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 12.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 30.6.2018, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2018/02/llai_2018_02_2018-10-12_tau_002_fi.html