Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2018, 1 000 euroa

  1.1.- 30.9.2018
Liikepankit Ulkomaiset pankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
Korkotuotot 1 119 696 1 645 817 650 263 153 849 3 569 624
(Korkokulut) 757 103 948 768 55 843 24 573 1 786 287
RAHOITUSKATE 362 592 697 050 594 419 129 275 1 783 337
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) .. .. .. .. ..
Osinkotulot 36 672 .. 264 943 .. 309 693
Palkkiotuotot 269 588 867 443 350 808 90 086 1 577 926
(Palkkiokulut) 107 677 134 552 36 070 13 453 291 752
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto 20 832 12 771 717 2 706 37 025
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto 149 742 21 660 3 963 .. 175 366
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto .. .. 790 -4 718 232
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto 19 497 .. -1 127 .. 18 337
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto -539 .. .. -506 -11 549
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -22 943 8 269 11 82 -14 581
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto .. 556 .. 1 356 ..
Liiketoiminnan muut tuotot 42 310 158 504 48 299 13 424 262 537
(Liiketoiminnan muut kulut) 60 287 13 180 134 050 33 719 241 237
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 713 438 1 609 125 1 093 048 191 991 3 607 601
(Hallinnon kulut) 340 873 1 081 336 571 701 115 497 2 109 408
josta: (Henkilöstökulut) 153 178 503 214 234 465 54 611 945 468
josta: (Muut hallintokulut) 187 695 578 122 337 236 60 886 1 163 940
(Poistot) 35 564 50 990 21 585 6 944 115 083
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto .. .. .. .. ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) -407 -4 027 -412 -370 -5 216
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) 9 687 -1 568 1 948 2 281 12 348
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. 8 076 .. 13 737
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. .. ..
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina .. .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 327 750 489 736 490 150 67 639 1 375 275
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 78 273 83 881 44 058 26 160 232 372
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 249 476 405 855 446 092 41 479 1 142 903
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen .. .. .. .. ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 249 476 405 855 446 092 41 479 1 142 903
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 19.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2018, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2018/03/llai_2018_03_2018-12-19_tau_001_fi.html