Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 30.9.2018, 1 000 euroa

  1.1.- 30.9.2018
Liikepankit Ulkomaiset pankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 15 239 007 83 995 109 1 148 550 671 697 101 054 364
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 4 056 262 1 237 904 75 844 .. 5 370 010
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 533 360 7 076 991 6 129 143 603 186 14 342 681
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat .. .. .. .. 613 478
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 15 494 775 .. .. 1 036 208 21 494 981
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 48 545 254 107 112 179 69 105 019 9 050 785 233 813 237
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 252 336 .. .. 50 684 454 066
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. .. .. .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 1 159 513 212 790 15 583 10 022 1 397 909
Aineelliset hyödykkeet 25 569 90 784 677 110 123 049 916 512
Aineettomat hyödykkeet 190 040 582 121 7 358 33 694 813 214
Verosaamiset 6 793 106 202 25 669 5 738 144 403
Muut varat 849 965 1 409 219 70 293 60 036 2 389 513
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. .. .. ..
VARAT YHTEENSÄ 86 704 787 206 928 046 77 555 214 11 645 101 382 833 147
VASTATTAVAA . . . . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat 2 928 585 1 240 650 44 144 .. 4 213 379
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. .. .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 76 476 689 201 746 928 65 592 374 10 174 216 353 990 207
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 307 927 .. 61 969 .. 470 694
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. .. .. 31 088 96 181
Varaukset 7 790 102 967 10 424 2 166 123 348
Verovelat 29 759 68 518 18 795 6 989 124 061
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. .. .. ..
Muut velat 3 286 606 2 452 939 2 114 656 388 310 8 242 510
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat .. .. .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 83 076 019 206 038 365 67 842 483 10 609 408 367 566 274
Pääoma 802 165 .. 3 579 324 .. 4 527 113
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 558 792 .. .. .. 569 112
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. .. .. ..
Muu pääoma .. .. .. .. 25 821
Kertyneet muun laajan tuloksen erät 47 352 .. 28 675 .. 141 488
Kertyneet voittovarat 1 008 944 263 058 3 578 320 517 615 5 367 938
Uudelleenarvostusrahastot .. .. .. .. ..
Muut rahastot 937 852 161 636 2 080 321 336 099 3 515 908
(-) Omat osakkeet .. .. .. .. ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 249 476 405 855 446 091 41 479 1 142 902
(-) Väliosingot .. .. .. .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 628 768 889 681 9 712 732 1 035 693 15 266 875
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 86 704 787 206 928 046 77 555 215 11 645 101 382 833 149
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 19.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 30.9.2018, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2018/03/llai_2018_03_2018-12-19_tau_002_fi.html