Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2018, 1 000 euroa

  1.1.- 31.12.2018
Liikepankit Ulkomaiset pankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
Korkotuotot 4 103 114 1 812 130 876 207 206 967 6 998 418
(Korkokulut) 3 057 853 1 008 258 73 005 31 968 4 171 084
RAHOITUSKATE 1 045 261 803 872 803 202 175 000 2 827 334
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) .. .. .. .. ..
Osinkotulot 230 190 .. 267 700 8 247 506 649
Palkkiotuotot 948 983 1 000 857 474 182 122 308 2 546 330
(Palkkiokulut) 309 336 160 721 53 450 20 652 544 158
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto 47 309 12 162 854 4 197 64 522
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto 639 794 31 348 5 896 .. 677 038
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto -113 665 .. -3 265 -27 984 -144 345
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto 226 341 .. -2 495 .. 223 791
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto 108 707 .. .. -109 98 105
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -488 430 11 646 13 107 -476 664
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto .. 550 397 992 ..
Liiketoiminnan muut tuotot 196 690 201 107 62 814 17 676 478 287
(Liiketoiminnan muut kulut) 85 672 17 906 181 254 44 732 329 564
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 2 445 543 1 873 432 1 374 609 235 050 5 928 634
(Hallinnon kulut) 1 421 442 1 281 055 745 725 162 086 3 610 309
josta: (Henkilöstökulut) 813 398 579 237 283 305 75 933 1 751 872
josta: (Muut hallintokulut) 608 044 701 819 462 421 86 153 1 858 437
(Poistot) 139 189 54 078 28 300 10 044 231 612
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto .. .. .. .. ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) 13 663 65 -597 -1 177 11 955
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) 63 206 16 368 48 936 7 061 135 571
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) 28 204 .. 46 772 .. 81 182
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. .. 1 181 242
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina .. .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 2 130 378 543 615 505 472 56 793 3 236 259
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 433 781 91 924 125 111 24 440 675 256
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 1 696 597 451 692 380 360 32 353 2 561 003
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen .. .. .. .. ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 1 696 597 451 692 380 360 32 353 2 561 003

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2018, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2018/04/llai_2018_04_2019-04-18_tau_001_fi.html