Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 31.12.2018, 1 000 euroa

  1.1.- 31.12.2018
Liikepankit Ulkomaiset pankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 59 618 827 33 925 371 1 159 346 677 607 95 381 150
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 81 320 796 1 112 112 90 600 .. 82 523 508
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 26 022 201 .. 241 004 554 304 26 867 690
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat .. .. .. .. 543 874
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 47 599 502 .. 6 133 364 1 023 745 54 758 980
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 240 576 356 36 052 080 70 844 310 9 289 531 356 762 276
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 2 375 242 .. 93 305 52 483 2 521 030
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. .. .. .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 14 376 636 .. 16 079 10 056 14 622 624
Aineelliset hyödykkeet 367 015 30 879 633 477 122 380 1 153 751
Aineettomat hyödykkeet 2 522 207 8 842 7 436 32 997 2 571 482
Verosaamiset 411 948 55 050 40 485 9 171 516 654
Muut varat 21 888 760 507 472 65 992 48 716 22 510 940
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. .. .. ..
VARAT YHTEENSÄ 497 476 790 72 183 385 79 325 397 11 820 989 660 806 560
VASTATTAVAA . . . . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat 71 261 069 .. 61 879 .. 72 406 305
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. .. .. 3 489 915
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 370 388 388 69 269 017 67 199 130 10 317 622 517 174 157
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 884 326 .. 85 421 .. 971 446
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 581 695 .. .. 39 039 620 738
Varaukset 826 406 18 449 10 750 1 359 856 964
Verovelat 488 117 61 940 5 416 4 126 559 599
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. .. .. ..
Muut velat 16 649 991 1 029 590 2 215 832 396 294 20 291 707
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat .. .. .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 464 283 732 71 748 528 69 578 432 10 760 139 616 370 831
Pääoma 4 852 117 .. 3 657 338 123 643 8 660 079
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 558 792 .. .. .. 569 112
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. .. .. ..
Muu pääoma 119 301 .. .. .. 119 825
Kertyneet muun laajan tuloksen erät -6 037 .. 56 866 8 273 56 594
Kertyneet voittovarat 24 399 759 177 467 3 567 386 518 820 28 663 431
Uudelleenarvostusrahastot .. .. .. .. ..
Muut rahastot 824 089 .. 2 085 015 367 497 3 276 640
(-) Omat osakkeet .. .. .. .. ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 1 696 597 258 934 380 360 32 353 2 368 245
(-) Väliosingot .. .. .. .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 33 193 058 434 857 9 746 965 1 060 850 44 435 730
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 497 476 790 72 183 385 79 325 397 11 820 989 660 806 561

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 31.12.2018, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2018/04/llai_2018_04_2019-04-18_tau_002_fi.html