Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2019, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2019
Liikepankit Ulkomaiset pankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
Korkotuotot 2 304 405 166 844 223 291 52 321 2 746 862
(Korkokulut) 1 600 479 53 308 16 694 7 194 1 677 674
RAHOITUSKATE 703 926 113 537 206 597 45 128 1 069 188
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) .. .. .. .. ..
Osinkotulot 25 396 .. 260 832 .. 296 628
Palkkiotuotot 681 762 121 012 140 903 30 940 974 616
(Palkkiokulut) 173 480 28 461 12 528 4 892 219 360
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto 62 986 .. .. 316 62 566
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto 504 881 4 426 1 255 .. 510 562
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto 362 938 .. 5 458 26 760 395 163
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto -466 069 .. 1 469 .. -464 604
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto 6 664 .. -6 69 6 727
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -221 577 2 492 .. .. -219 018
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto .. .. -61 -172 ..
Liiketoiminnan muut tuotot 100 796 23 276 18 845 3 517 146 434
(Liiketoiminnan muut kulut) 30 791 3 379 57 324 11 397 102 891
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 1 557 394 236 688 565 490 96 134 2 455 706
(Hallinnon kulut) 1 260 425 150 704 208 184 43 667 1 662 980
josta: (Henkilöstökulut) 673 106 65 595 85 014 18 991 842 707
josta: (Muut hallintokulut) 587 319 85 108 123 170 24 676 820 273
(Poistot) 147 201 5 999 5 810 3 097 162 107
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto .. .. .. .. ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) 7 149 3 234 172 12 10 567
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) -12 649 7 204 3 726 856 -862
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) 455 .. -132 .. 351
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. .. ..
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina .. .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 820 265 72 801 347 730 48 503 1 289 299
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 74 196 13 972 20 201 16 631 125 001
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 746 069 58 829 327 529 31 872 1 164 299
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen .. .. .. .. ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 746 069 58 829 327 529 31 872 1 164 299

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 27.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2019, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2019/01/llai_2019_01_2019-06-27_tau_001_fi.html