Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 30.6.2019, 1 000 euroa

  1.1.- 30.6.2019
Liikepankit Ulkomaiset pankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 59 823 434 60 597 404 1 260 277 612 312 122 293 428
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 112 282 453 1 268 139 142 798 .. 113 693 391
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 24 482 113 .. .. 516 852 25 239 019
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat .. .. .. .. 825 973
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 40 703 673 .. 6 143 522 .. 47 971 646
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 236 633 896 36 201 767 74 686 916 9 732 689 357 255 268
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 2 998 569 .. 258 315 78 620 3 335 504
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. .. .. .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 15 528 918 .. 17 469 .. 15 783 893
Aineelliset hyödykkeet 1 176 035 124 737 630 896 124 822 2 056 491
Aineettomat hyödykkeet 2 673 403 9 757 10 500 36 121 2 729 781
Verosaamiset 531 393 46 283 35 231 4 378 617 285
Muut varat 24 161 543 474 444 62 230 53 255 24 751 471
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. .. .. ..
VARAT YHTEENSÄ 521 606 058 99 258 470 83 472 633 12 298 988 716 636 149
VASTATTAVAA . . . . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat 98 025 735 .. 116 653 .. 99 500 432
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. .. .. 3 443 960
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 364 377 193 95 872 716 70 727 441 10 674 313 541 651 664
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 1 109 252 .. 183 741 .. 1 295 282
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 1 501 461 .. .. 65 902 1 567 363
Varaukset 1 041 296 31 133 9 781 1 567 1 083 776
Verovelat 233 221 52 693 37 685 10 779 334 379
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. .. .. ..
Muut velat 21 173 582 1 146 637 2 291 267 422 300 25 033 785
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat .. .. .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 490 468 922 98 898 000 73 366 567 11 177 151 673 910 641
Pääoma 4 880 517 .. 3 602 450 .. 8 630 511
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 558 792 .. .. .. 569 112
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. .. .. ..
Muu pääoma 129 003 .. .. .. 129 527
Kertyneet muun laajan tuloksen erät -187 016 .. 192 154 .. 27 454
Kertyneet voittovarat 23 150 845 198 038 3 833 350 551 886 27 734 119
Uudelleenarvostusrahastot .. .. .. .. ..
Muut rahastot 799 340 .. 2 090 568 .. 3 262 013
(-) Omat osakkeet .. .. .. .. ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 1 055 919 143 013 387 543 44 075 1 630 550
(-) Väliosingot .. .. .. .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31 137 135 360 469 10 106 066 1 121 837 42 725 508
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 521 606 058 99 258 470 83 472 633 12 298 988 716 636 149

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Antti Suutari 029 551 3257, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 11.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 30.6.2019, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2019/02/llai_2019_02_2019-10-11_tau_002_fi.html