Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 30.9.2019, 1 000 euroa

  1.1.- 30.9.2019
Liikepankit Ulkomaiset pankit ,Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 49 804 586 67 637 157 951 728 673 422 119 066 893
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 122 742 791 .. 165 346 .. 124 422 302
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 23 462 650 .. .. 473 380 24 174 358
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat .. .. .. .. 837 028
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 40 840 677 .. 6 035 445 .. 47 994 950
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 238 671 290 35 344 909 74 533 280 9 828 188 358 377 667
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 3 777 207 .. 332 488 91 202 4 200 896
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. .. .. .. 97 075
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 15 508 030 .. 16 945 .. 15 770 282
Aineelliset hyödykkeet 1 124 239 134 189 623 177 125 482 2 007 088
Aineettomat hyödykkeet 1 965 789 11 253 10 605 35 006 2 022 653
Verosaamiset 1 069 564 52 469 31 894 3 139 1 157 066
Muut varat 24 702 263 538 280 62 500 52 719 25 355 762
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. .. .. ..
VARAT YHTEENSÄ 524 261 809 105 816 080 82 989 278 12 416 851 725 484 019
VASTATTAVAA . . . . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat 103 306 514 .. 141 602 .. 104 890 096
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. .. .. 3 193 621
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 359 818 489 102 293 014 70 248 781 10 744 267 543 104 551
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 868 108 .. 211 234 .. 1 082 047
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 1 807 122 .. .. 77 761 1 884 883
Varaukset 1 401 910 49 935 9 176 1 667 1 462 689
Verovelat 323 742 51 752 58 474 12 194 446 162
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. .. .. ..
Muut velat 23 544 974 1 202 221 2 174 624 437 094 27 358 913
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat .. .. .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 493 907 576 105 395 805 72 843 893 11 275 688 683 422 963
Pääoma 4 880 517 .. 3 581 044 .. 8 608 379
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 558 792 .. .. .. 569 112
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. .. .. ..
Muu pääoma 133 333 .. .. .. 133 863
Kertyneet muun laajan tuloksen erät -308 619 .. 257 568 .. -25 211
Kertyneet voittovarat 23 196 756 197 698 3 770 894 549 284 27 714 633
Uudelleenarvostusrahastot .. .. .. .. ..
Muut rahastot 801 527 .. 2 083 345 .. 3 256 567
(-) Omat osakkeet .. .. .. .. 20 876
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 362 790 207 359 452 534 63 615 1 086 298
(-) Väliosingot .. .. .. .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 30 354 233 420 274 10 145 386 1 141 163 42 061 056
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 524 261 809 105 816 080 82 989 279 12 416 851 725 484 019

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 30.9.2019, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2019/03/llai_2019_03_2019-12-18_tau_002_fi.html