Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2020, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2020
Liikepankit Ulkomaiset pankit ,Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
Korkotuotot 1 361 710 191 577 223 540 52 906 1 829 733
(Korkokulut) 604 784 60 935 12 533 4 532 682 783
RAHOITUSKATE 756 926 130 643 211 007 48 374 1 146 950
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) .. .. .. .. ..
Osinkotulot 12 256 .. 261 049 .. 279 686
Palkkiotuotot 678 877 117 377 132 914 34 596 963 763
(Palkkiokulut) 171 002 21 413 11 925 4 578 208 917
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto 42 441 .. .. 8 394 50 121
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto -437 902 3 708 .. .. -426 506
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto -188 813 .. .. -41 418 -244 005
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto 876 632 .. -7 731 .. 868 950
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto -23 022 .. .. -491 -23 248
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -189 150 3 879 -15 108 -185 178
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto .. .. 45 255 ..
Liiketoiminnan muut tuotot 140 890 11 333 21 031 8 582 181 836
(Liiketoiminnan muut kulut) 36 768 3 617 64 149 15 486 120 020
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 1 461 256 241 120 536 548 44 700 2 283 624
(Hallinnon kulut) 1 094 010 155 682 216 503 46 145 1 512 340
josta: (Henkilöstökulut) 642 160 67 173 85 443 18 023 812 799
josta: (Muut hallintokulut) 451 850 88 510 131 059 28 122 699 541
(Poistot) 130 994 6 023 5 636 3 293 145 946
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto .. .. .. .. ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) 13 716 -15 416 71 249 -1 381
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) 212 672 67 053 43 568 8 480 331 774
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. 2 002 .. 6 987
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. .. ..
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina .. .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 356 950 27 794 268 769 -13 467 640 045
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 16 865 5 518 -5 762 -19 808 -3 186
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 340 085 22 276 274 531 6 340 643 231
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen .. .. .. .. ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 340 085 22 276 274 531 6 340 643 231

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 13.8.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2020, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2020/01/llai_2020_01_2020-08-13_tau_001_fi.html