Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 31.3.2020, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2020
Liikepankit Ulkomaiset pankit ,Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 61 661 972 57 962 740 1 892 311 786 609 122 303 631
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 141 260 987 .. 24 727 .. 143 099 473
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 25 100 357 .. .. 403 767 25 686 935
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat .. .. .. .. 650 582
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 48 235 618 .. 6 132 714 .. 55 358 125
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 244 972 627 37 175 199 77 897 514 10 196 061 370 241 401
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 4 765 403 .. 279 525 70 455 5 115 382
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 106 762 .. .. .. 106 762
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 14 894 778 .. 15 186 .. 15 149 055
Aineelliset hyödykkeet 1 123 320 110 252 599 865 123 884 1 957 321
Aineettomat hyödykkeet 1 893 221 19 881 12 310 36 569 1 961 981
Verosaamiset 728 848 64 058 34 652 9 583 837 142
Muut varat 5 516 042 284 632 61 605 109 707 5 971 987
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. .. .. ..
VARAT YHTEENSÄ 550 657 266 97 916 000 87 132 555 12 733 957 748 439 778
VASTATTAVAA . . . . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat 110 786 346 .. 133 533 .. 112 702 893
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. .. .. 6 102 275
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 384 653 526 94 318 941 74 042 575 11 123 222 564 138 265
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 972 599 .. 210 681 .. 1 184 470
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 1 715 270 .. .. 61 469 1 776 739
Varaukset 1 126 899 50 984 10 266 1 922 1 190 071
Verovelat 376 480 53 507 37 086 4 760 471 833
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. .. .. ..
Muut velat 13 305 791 1 146 487 2 403 461 418 496 17 274 235
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat .. .. .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 518 789 143 97 602 976 76 837 603 11 611 059 704 840 781
Pääoma 4 887 249 .. 3 519 151 .. 8 557 921
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 558 792 .. .. .. 569 112
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. .. .. ..
Muu pääoma 141 099 .. .. .. 141 629
Kertyneet muun laajan tuloksen erät -333 188 .. 207 450 .. -135 450
Kertyneet voittovarat 23 605 369 267 678 4 203 969 618 426 28 695 442
Uudelleenarvostusrahastot .. .. .. .. ..
Muut rahastot 1 938 104 .. 2 089 853 .. 4 402 050
(-) Omat osakkeet .. .. .. .. 19 443
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 340 085 22 276 274 531 6 340 643 232
(-) Väliosingot .. .. .. .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31 868 123 313 024 10 294 953 1 122 898 43 598 997
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 550 657 266 97 916 000 87 132 556 12 733 957 748 439 778

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 13.8.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 31.3.2020, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2020/01/llai_2020_01_2020-08-13_tau_002_fi.html