Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2020, 1 000 euroa

  1.1.- 30.9.2020
Liikepankit Ulkomaiset pankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
Korkotuotot 3 642 652 587 081 684 440 158 767 5 072 940
(Korkokulut) 1 345 755 196 058 41 291 14 111 1 597 215
RAHOITUSKATE 2 296 897 391 023 643 148 144 656 3 475 725
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) .. 1) 2) .. .. .. ..
Osinkotulot 32 135 .. 267 285 .. 303 655
Palkkiotuotot 1 902 502 377 303 341 718 103 679 2 725 201
(Palkkiokulut) 500 496 62 677 33 867 14 520 611 560
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto 62 987 .. .. 8 473 69 128
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto 559 609 .. 26 105 .. 603 651
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto 144 144 .. .. -652 137 029
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto 372 473 .. -24 698 .. 347 741
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto -28 748 .. .. 992 -26 961
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -384 922 8 964 58 -162 -376 062
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto .. .. 69 -3 244 ..
Liiketoiminnan muut tuotot 382 962 52 452 43 302 12 780 491 496
(Liiketoiminnan muut kulut) 47 482 16 112 122 418 21 231 207 243
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 4 791 273 767 459 1 134 109 235 042 6 927 883
(Hallinnon kulut) 2 765 794 470 091 619 589 130 936 3 986 411
josta: (Henkilöstökulut) 1 875 411 193 270 241 813 52 977 2 363 471
josta: (Muut hallintokulut) 890 384 276 821 377 777 77 959 1 622 940
(Kriisiratkaisurahasto- ja talletussuojamaksut) .. .. 25 534 8 242 274 629
(Poistot) 410 718 18 863 16 901 10 295 456 777
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto .. .. .. .. ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) 134 132 -15 952 128 369 118 677
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) 652 264 93 802 79 706 22 500 848 271
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. .. ..
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. .. ..
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina .. .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 1 277 382 208 203 389 031 61 598 1 936 214
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 157 085 37 196 24 957 21 672 240 910
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 1 120 296 171 007 364 074 39 927 1 695 304
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen . . . . .
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 1 120 296 171 007 364 074 39 927 1 695 304
1) .. Ei yhtään havaintoa.
2) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 17.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2020, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2020/03/llai_2020_03_2020-12-17_tau_001_fi.html