Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 1.7.2021

Suomessa toimivien pankkien liikevoitto oli 1,2 miljardia vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten liikevoitto ja rahoituskate olivat 1,2 miljardia euroa vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 1. neljännes 2005-2021, milj. euroa

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 1. neljännes 2005-2021, milj. euroa

Korkotuotot ja korkokulut

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten korkotuottoja kertyi vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä 1,6 miljardia euroa, joka oli 0,2 miljardia vähemmän kuin vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin. Korkokuluja puolestaan kertyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,4 miljardia euroa, eli noin 0,3 miljardia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näiden erotuksena laskettava rahoituskate oli 1,2 miljardia euroa. Rahoituskate kasvoi 4,6 prosenttia suhteessa edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen, eli noin 52 miljoonaa euroa.

Hallintokulut

Hallinnon kulut ovat merkittävä kuluerä Suomessa toimiville pankeille. Hallinnon kuluja pankeilla oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 1,4 miljardia euroa, mikä on noin 150 miljoonaa euroa vähemmän kuin vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin. Palkat ja palkkiot olivat hallinnon kuluista 0,8 miljardia, eli 59,2 prosenttia.

Liikevoitto/-tappio

Liikevoitto eli voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 1,2 miljardia euroa vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevoitto kasvoi edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 0,6 miljardia euroa.

Tase

Pankkien taseiden yhteenlaskettu arvo ensimmäisen neljänneksen lopussa oli 788 miljardia euroa. Edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä taseiden yhteenlaskettu arvo kasvoi 40 miljardia euroa, eli noin 5,5 prosenttia. Yhteenlaskettu oman pääoma oli 46 miljardia euroa, mikä oli 6,8 prosenttia, eli noin 3 miljardia enemmän kuin vuotta aiemmin. Keskimäärin kaikkien Suomessa toimivien pankkien oman pääoman osuus taseen loppusummasta oli 5,9 prosenttia.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (274,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 01.7.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2021/01/llai_2021_01_2021-07-01_tie_001_fi.html