Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Suomen maksutase kuukausittain 2014, milj. euroa

  Vuosi/kk
2013/12 2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05
1. Vaihtotase -939 -786 -339 -835 -1 178 -225
1.1 Tavarat -440 -396 -12 -58 -201 443
1.2 Palvelut -130 -141 -141 -150 -178 -200
1.3 Ensitulo -240 122 187 -255 -593 -263
1.4 Tulojen uudelleenjako -129 -372 -372 -372 -206 -206
2. Pääomatase 123 12 12 12 17 17
3. Rahoitustase 5 206 -8 055 2 183 -3 975 -4 484 -1 069
3.1 Suorat sijoitukset 1 160 -133 -3 026 -3 752 -5 025 824
3.2 Arvopaperisijoitukset 8 942 -6 471 -2 354 -585 5 426 -45
3.3 Muut sijoitukset -4 883 -1 362 7 664 230 -4 682 -2 438
3.4 Johdannaiset -312 -49 -44 44 -75 630
3.5 Valuuttavaranto 299 -40 -58 89 -128 -40
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät 6 094 -7 281 2 510 -3 152 -3 323 -860
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Pauliina Turunen 029 551 2958, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 11.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. toukokuu 2014, Liitetaulukko 1. Suomen maksutase kuukausittain 2014, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2014/05/mata_2014_05_2014-07-11_tau_001_fi.html