Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2014, milj. euroa

  Vuosi 2013 12 kk:n liukuva summa 2014/04 2014/05
1. Vaihtotase -4 398 -4 728 -1 178 -225
1.1 Tavarat -78 -400 -201 443
1.2 Palvelut -1 561 -1 532 -178 -200
1.3 Ensitulo -272 -136 -593 -263
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 487 -2 661 -206 -206
2. Pääomatase 537 498 17 17
3. Rahoitustase 20 -8 299 -4 484 -1 069
3.1 Suorat sijoitukset 3 852 -8 492 -5 025 824
3.2 Arvopaperisijoitukset -3 484 744 5 426 -45
3.3 Muut sijoitukset 785 33 -4 682 -2 438
3.4 Johdannaiset -1 902 -1 207 -75 630
3.5 Valuuttavaranto 768 622 -128 -40
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät 4 738 -3 569 -3 323 -860
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Pauliina Turunen 029 551 2958, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 11.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. toukokuu 2014, Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2014, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2014/05/mata_2014_05_2014-07-11_tau_004_fi.html