Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Suomen maksutase kuukausittain 2014, milj. euroa

  Vuosi/kk
2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07
1. Vaihtotase -555 -220 -651 -1 170 -199 -59 -765
1.1 Tavarat -327 56 -2 -164 532 133 -101
1.2 Palvelut -116 -117 -126 -276 -281 -261 -86
1.3 Ensitulo 262 213 -150 -528 -247 272 -397
1.4 Tulojen uudelleenjako -373 -373 -373 -202 -202 -202 -181
2. Pääomatase 12 12 12 12 12 12 12
3. Rahoitustase -7 559 3 785 -3 592 -4 662 1 700 -271 -2 152
3.1 Suorat sijoitukset -32 -2 995 -3 691 -5 019 1 885 158 -2 225
3.2 Arvopaperisijoitukset -6 073 -750 -266 5 468 1 719 3 139 -918
3.3 Muut sijoitukset -1 364 7 618 233 -4 907 -2 398 -3 605 1 409
3.4 Johdannaiset -49 -30 44 -76 533 12 -408
3.5 Valuuttavaranto -40 -58 89 -128 -40 25 -9
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -7 016 3 993 -2 953 -3 505 1 888 -225 -1 398
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 15.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. heinäkuu 2014, Liitetaulukko 2. Suomen maksutase kuukausittain 2014, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2014/07/mata_2014_07_2014-09-15_tau_002_fi.html