Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain 2014, milj. euroa

  Vuosi/kk
2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07 2014/08 2014/09
Tilikirjaus                    
Saamiset Yhteensä -339 -3 651 -1 875 -4 257 680 -3 912 -9 791 919 -3 538
1. Suorat sijoitukset 832 -894 -464 -597 293 -896 139 95 544
1.1 Oma pääoma 734 589 144 -1 253 141 576 1 060 282 471
1.2 Muu pääoma 98 -1 483 -608 656 152 -1 472 -921 -188 73
2. Arvopaperisijoitukset -1 389 3 099 -947 6 111 4 454 1 717 -898 954 1 077
2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet 308 1 598 -862 2 344 2 290 -40 59 -16 -877
2.2 Joukkovelkakirjalainat -2 324 984 76 2 908 2 291 1 666 -556 950 1 311
2.3 Rahamarkkinapaperit 627 517 -161 858 -127 91 -401 20 644
3. Muut sijoitukset 4 258 -2 418 6 305 -4 552 2 288 -1 364 -5 039 4 175 2 269
4. Johdannaiset -3 999 -3 379 -6 858 -5 090 -6 314 -3 394 -3 983 -4 316 -7 274
5. Valuuttavaranto -40 -58 89 -128 -40 25 -9 12 -155
Velat Yhteensä 7 220 -7 436 1 718 406 -1 021 -3 641 -8 075 -1 171 -3 798
1. Suorat sijoitukset 865 2 100 3 227 4 423 -1 593 -1 054 1 731 -139 1 020
1.1 Oma pääoma 172 172 172 4 209 -985 -1 984 1 592 94 90
1.2 Muu pääoma 693 1 928 3 055 214 -607 929 139 -233 930
2. Arvopaperisijoitukset 4 684 3 849 -680 642 2 734 -1 422 213 -1 532 -1 295
2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet 1 983 435 -170 306 893 781 312 281 -1 494
2.2 Joukkovelkakirjalainat 1 428 4 457 2 051 113 670 -1 782 294 -358 -401
2.3 Rahamarkkinapaperit 1 272 -1 043 -2 561 223 1 171 -421 -392 -1 455 600
3. Muut sijoitukset 5 621 -10 037 6 073 355 4 685 2 241 -6 444 4 605 3 629
4. Johdannaiset -3 949 -3 349 -6 902 -5 015 -6 847 -3 406 -3 575 -4 105 -7 153
5. Valuuttavaranto . . . . . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 14.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. syyskuu 2014, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain 2014, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2014/09/mata_2014_09_2014-11-14_tau_003_fi.html