Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2014, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2013/Q3 2013/Q4 2014/Q1 2014/Q2 2014/Q3
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -21 143 -504 -5 894 -6 274 -12 433
S11 Yritykset -7 294 -5 604 -8 471 -8 513 -7 841
S121 Keskuspankki -5 029 3 231 -1 939 -1 084 -6 817
S122 Muut rahalaitokset 228 808 4 684 2 179 7 301
S123 Rahamarkkinarahastot -14 125 -37 -183 378
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 2 296 609 1 823 1 850 394
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 711 394 24 878 804
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 118 1 357 32 -1 105 -507
S1311 Valtionhallinto -11 426 -3 065 -1 862 -3 047 -4 497
S1313 Paikallishallinto 10 2 6 11 7
S1314 Sosiaaliturvarahastot -968 1 321 -19 2 562 -1 676
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 224 317 -135 180 20
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -19 705 -4 495 1 494 -3 651 -12 976
S11 Yritykset -5 043 -5 471 -2 023 -4 868 -6 161
S121 Keskuspankki 63 -722 55 -314 -48
S122 Muut rahalaitokset -4 032 5 114 5 214 4 686 99
S123 Rahamarkkinarahastot -40 30 21 -1 -16
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -247 565 113 888 -1 136
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -684 435 676 314 702
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 18 63 64 -116 40
S1311 Valtionhallinto -8 369 -2 564 -305 -3 118 -3 727
S1313 Paikallishallinto 7 -174 -20 2 4
S1314 Sosiaaliturvarahastot -1 386 -1 781 -2 302 -1 126 -2 733
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 9 9 0 0 0
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -1 438 3 991 -7 387 -2 623 543
S11 Yritykset -2 251 -134 -6 448 -3 645 -1 680
S121 Keskuspankki -5 092 3 953 -1 995 -770 -6 768
S122 Muut rahalaitokset 4 261 -4 307 -529 -2 507 7 203
S123 Rahamarkkinarahastot 26 95 -59 -183 394
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 2 543 44 1 711 962 1 531
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 1 395 -41 -652 563 102
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 100 1 294 -32 -989 -547
S1311 Valtionhallinto -3 057 -501 -1 557 71 -770
S1313 Paikallishallinto 3 176 26 8 2
S1314 Sosiaaliturvarahastot 418 3 102 2 283 3 688 1 057
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 216 309 -135 180 20
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 15.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. lokakuu 2014, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2014, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2014/10/mata_2014_10_2014-12-15_tau_002_fi.html