Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2014, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2013/Q3 2013/Q4 2014/Q1 2014/Q2 2014/Q3
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 639 529 642 994 659 443 683 453 711 340
S11 Yritykset 129 509 126 831 128 501 126 361 127 292
S121 Keskuspankki 39 709 42 650 40 886 39 949 33 542
S122 Muut rahalaitokset 242 665 239 904 246 708 260 840 289 902
S123 Rahamarkkinarahastot 2 015 2 135 2 095 1 909 2 287
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 52 842 54 404 56 808 60 078 61 560
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 16 559 16 990 18 066 19 389 20 561
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 24 278 25 207 25 394 24 869 24 751
S1311 Valtionhallinto 18 071 19 069 20 490 22 566 21 168
S1313 Paikallishallinto 386 355 366 398 406
S1314 Sosiaaliturvarahastot 101 692 103 000 107 264 113 807 116 353
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 10 703 11 724 11 714 12 117 12 331
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 624 494 629 577 650 252 674 789 701 791
S11 Yritykset 166 885 167 709 173 464 176 810 181 264
S121 Keskuspankki 2 745 2 008 2 038 1 757 1 760
S122 Muut rahalaitokset 315 366 317 260 323 153 338 949 361 693
S123 Rahamarkkinarahastot -44 -14 8 7 -9
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 16 095 16 906 17 120 18 394 17 558
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 22 442 23 512 26 575 27 369 28 756
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 3 002 3 105 3 268 3 176 3 290
S1311 Valtionhallinto 91 579 93 577 98 376 101 891 102 662
S1313 Paikallishallinto 2 499 2 324 2 231 2 232 2 237
S1314 Sosiaaliturvarahastot 2 930 2 175 3 005 3 191 1 567
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 997 1 014 1 014 1 014 1 014
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 15 035 13 417 9 191 8 664 9 549
S11 Yritykset -37 376 -40 878 -44 962 -50 449 -53 971
S121 Keskuspankki 36 965 40 642 38 847 38 192 31 782
S122 Muut rahalaitokset -72 701 -77 356 -76 445 -78 110 -71 791
S123 Rahamarkkinarahastot 2 059 2 149 2 088 1 902 2 296
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 36 747 37 498 39 688 41 684 44 003
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -4 783 -5 797 -7 358 -6 809 -7 008
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 21 276 22 102 22 125 21 693 21 461
S1311 Valtionhallinto -73 508 -74 508 -77 887 -79 324 -81 494
S1313 Paikallishallinto -2 113 -1 969 -1 865 -1 835 -1 831
S1314 Sosiaaliturvarahastot 98 762 100 825 104 259 110 616 114 785
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 9 706 10 709 10 700 11 103 11 317
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 15.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. lokakuu 2014, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2014, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2014/10/mata_2014_10_2014-12-15_tau_003_fi.html