Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Suomen maksutase kuukausittain 2014, milj. euroa

  Vuosi/kk
2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07 2014/08 2014/09 2014/10 2014/11 2014/12
1. Vaihtotase -568 -250 -660 -1 155 -208 -57 -753 100 702 382 168 86
1.1 Tavarat -347 17 -18 -176 512 105 -240 -65 524 177 62 135
1.2 Palvelut -118 -118 -127 -269 -277 -256 -28 3 -34 46 84 -66
1.3 Ensitulo 270 225 -142 -508 -241 296 -405 242 292 287 150 145
1.4 Tulojen uudelleenjako -373 -373 -373 -202 -202 -202 -81 -81 -81 -128 -128 -128
2. Pääomatase 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13
3. Rahoitustase -7 616 3 726 -3 546 -4 671 1 689 84 -1 696 2 033 155 900 -2 249 3 579
3.1 Suorat sijoitukset -41 -2 991 -3 675 -5 006 1 891 557 -1 591 172 -540 303 -2 648 1 674
3.2 Arvopaperisijoitukset -6 117 -751 -264 5 447 1 707 3 196 -1 112 2 486 2 373 902 -3 520 1 115
3.3 Muut sijoitukset -1 369 7 556 261 -4 908 -2 402 -3 684 1 424 -430 -1 372 -325 4 467 538
3.4 Johdannaiset -49 -30 44 -76 533 -10 -408 -207 -152 36 -478 68
3.5 Valuuttavaranto -40 -58 89 -128 -40 25 -9 12 -155 -16 -70 183
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -7 060 3 963 -2 898 -3 527 1 885 129 -955 1 921 -560 507 -2 429 3 480
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 13.02.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. joulukuu 2014, Liitetaulukko 1. Suomen maksutase kuukausittain 2014, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2014/12/mata_2014_12_2015-02-13_tau_001_fi.html