Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain 2014, milj. euroa

  Vuosi/kk
2014/04 2014/05 2014/06 2014/07 2014/08 2014/09 2014/10 2014/11 2014/12
Tilikirjaus                    
Saamiset Yhteensä -4 267 669 -3 900 -9 765 860 -3 582 -16 354 -7 323 -10 103
1. Suorat sijoitukset -605 281 -798 174 90 540 469 -1 721 2 717
1.1 Oma pääoma -1 272 131 676 1 094 278 467 120 -328 1 608
1.2 Muu pääoma 667 150 -1 475 -920 -188 74 349 -1 394 1 109
2. Arvopaperisijoitukset 6 111 4 454 1 717 -898 954 1 077 670 -483 -1 111
2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet 2 344 2 290 -40 59 -16 -877 1 159 -1 964 -526
2.2 Joukkovelkakirjalainat 2 908 2 291 1 666 -556 950 1 311 -609 1 578 288
2.3 Rahamarkkinapaperit 858 -127 91 -401 20 644 120 -97 -873
3. Muut sijoitukset -4 553 2 289 -1 365 -5 048 4 175 2 260 -7 274 3 276 -5 590
4. Johdannaiset -5 090 -6 314 -3 478 -3 983 -4 371 -7 304 -10 203 -8 324 -6 303
5. Valuuttavaranto -128 -40 25 -9 12 -155 -16 -70 183
Velat Yhteensä 404 -1 020 -3 984 -8 069 -1 173 -3 736 -17 254 -5 073 -13 682
1. Suorat sijoitukset 4 400 -1 610 -1 355 1 765 -82 1 080 166 927 1 044
1.1 Oma pääoma 4 186 -1 021 -2 267 1 626 151 150 135 87 288
1.2 Muu pääoma 214 -589 912 139 -233 930 31 840 756
2. Arvopaperisijoitukset 663 2 746 -1 480 213 -1 532 -1 296 -232 3 037 -2 226
2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet 306 893 781 312 281 -1 494 -1 647 945 -156
2.2 Joukkovelkakirjalainat 134 682 -1 840 294 -358 -402 1 445 80 -1 886
2.3 Rahamarkkinapaperit 223 1 171 -421 -392 -1 455 600 -29 2 012 -184
3. Muut sijoitukset 355 4 691 2 319 -6 472 4 604 3 632 -6 949 -1 191 -6 129
4. Johdannaiset -5 015 -6 847 -3 468 -3 575 -4 163 -7 153 -10 239 -7 846 -6 371
5. Valuuttavaranto . . . . . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 13.02.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. joulukuu 2014, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain 2014, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2014/12/mata_2014_12_2015-02-13_tau_003_fi.html