Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2014, milj. euroa

  Vuosi 2013 12 kk:n liukuva summa 2014/11 2014/12
1. Vaihtotase -2 377 -2 213 168 86
1.1 Tavarat 83 686 62 135
1.2 Palvelut -1 663 -1 160 84 -66
1.3 Ensitulo 1 721 611 150 145
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 520 -2 352 -128 -128
2. Pääomatase 198 145 12 13
3. Rahoitustase -6 349 -7 612 -2 249 3 579
3.1 Suorat sijoitukset 1 051 -11 895 -2 648 1 674
3.2 Arvopaperisijoitukset -5 241 5 462 -3 520 1 115
3.3 Muut sijoitukset -389 -244 4 467 538
3.4 Johdannaiset -2 540 -729 -478 68
3.5 Valuuttavaranto 768 -207 -70 183
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -4 169 -5 544 -2 429 3 480
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 13.02.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. joulukuu 2014, Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2014, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2014/12/mata_2014_12_2015-02-13_tau_004_fi.html