Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain, virta, milj. euroa

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Saamiset 1. Ulkomaiset saamiset, velat ja netto 42 957 1 617 80 782 18 621 -90 679 -59 381
1.1 Suorat sijoitukset -2 370 11 217 -2 532 6 523 -5 536 -1 375
1.1.1 Oma pääoma 5 636 5 166 466 3 390 -4 196 1 111
1.1.2 Muu pääoma -8 006 6 052 -2 998 3 133 -1 340 -2 485
1.2 Arvopaperisijoitukset 26 560 21 044 4 218 15 831 8 445 13 546
1.2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet 13 652 11 339 -2 251 8 716 7 089 3 798
1.2.2 Joukkovelkakirjalainat 11 740 10 857 8 156 6 401 3 132 8 533
1.2.3 Rahamarkkinapaperit 1 169 -1 152 -1 687 714 -1 776 1 215
1.3 Johdannaiset 9 575 -58 372 -4 893 -5 921 -65 928 -68 956
1.4 Muut sijoitukset 8 577 29 346 83 610 1 656 -28 428 -2 389
1.5 Valuuttavaranto 614 -1 619 378 532 769 -207
Velat 1. Ulkomaiset saamiset, velat ja netto 48 165 -1 574 89 077 35 570 -83 440 -50 986
1.1 Suorat sijoitukset -5 943 9 097 -4 302 3 885 -3 844 11 177
1.1.1 Oma pääoma 590 6 052 571 1 307 931 3 459
1.1.2 Muu pääoma -6 532 3 045 -4 874 2 577 -4 775 7 718
1.2 Arvopaperisijoitukset 20 008 11 164 12 169 25 158 12 279 8 927
1.2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet -458 -974 -705 2 416 2 730 2 799
1.2.2 Joukkovelkakirjalainat 11 834 14 955 19 177 26 088 9 536 6 913
1.2.3 Rahamarkkinapaperit 8 632 -2 818 -6 303 -3 346 12 -784
1.3 Johdannaiset 11 806 -58 495 -3 752 -4 817 -63 895 -68 408
1.4 Muut sijoitukset 22 293 36 660 84 963 11 344 -27 980 -2 682
1.5 Valuuttavaranto . . . . . .
Netto 1. Ulkomaiset saamiset, velat ja netto -5 208 3 191 -8 295 -16 949 -7 239 -8 395
1.1 Suorat sijoitukset 3 573 2 120 1 770 2 638 -1 693 -12 552
1.1.1 Oma pääoma 5 047 -887 -105 2 083 -5 127 -2 349
1.1.2 Muu pääoma -1 474 3 007 1 876 555 3 435 -10 203
1.2 Arvopaperisijoitukset 6 552 9 880 -7 950 -9 328 -3 834 4 619
1.2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet 14 110 12 313 -1 546 6 299 4 359 1 000
1.2.2 Joukkovelkakirjalainat -95 -4 098 -11 021 -19 687 -6 405 1 620
1.2.3 Rahamarkkinapaperit -7 463 1 666 4 617 4 060 -1 788 1 999
1.3 Johdannaiset -2 231 124 -1 140 -1 104 -2 033 -547
1.4 Muut sijoitukset -13 716 -7 314 -1 353 -9 688 -448 293
1.5 Valuuttavaranto 614 -1 619 378 532 769 -207
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 30.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 2014, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain, virta, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2014/mata_2014_2015-09-30_tau_002_fi.html