Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  2019/11 2019/12 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04
1. Vaihtotase -47 1 119 493 -478 -1 178 -295
1.1 Tavarat 276 888 129 -358 179 341
1.2 Palvelut -211 31 -51 -398 -403 15
1.3 Ensitulo 135 477 682 516 -694 -375
1.4 Tulojen uudelleenjako -246 -277 -267 -239 -259 -276
2. Pääomatase 14 15 16 15 16 15
3. Rahoitustase -199 -865 -289 -2 748 -85 -3 345
3.1 Suorat sijoitukset -161 -141 486 767 661 552
3.2 Arvopaperisijoitukset -2 326 -1 868 -443 1 426 -374 -7 313
3.3 Muut sijoitukset 2 201 1 123 -24 -4 760 1 802 4 723
3.4 Johdannaiset 120 -24 -165 -133 -1 940 -1 374
3.5 Valuuttavaranto -34 44 -142 -48 -234 67
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -167 -1 999 -798 -2 285 1 077 -3 065
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 12.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. huhtikuu 2020, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/04/mata_2020_04_2020-06-12_tau_001_fi.html