Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07
1. Vaihtotase 290 -741 -1 173 -181 -413 -417 -121
1.1 Tavarat 119 -373 155 673 191 304 -34
1.2 Palvelut -146 -444 -458 -341 -278 -272 -325
1.3 Ensitulo 508 281 -583 -311 -145 -280 470
1.4 Tulojen uudelleenjako -191 -206 -287 -202 -181 -170 -232
2. Pääomatase 16 15 16 15 15 15 16
3. Rahoitustase 1 452 -100 -4 231 -2 756 53 -2 850 -2 189
3.1 Suorat sijoitukset 795 753 -1 444 1 197 1 383 1 736 59
3.2 Arvopaperisijoitukset -1 513 1 765 2 050 -7 314 -5 344 -2 129 -2 042
3.3 Muut sijoitukset 2 155 -2 581 -4 605 4 668 4 371 -3 248 -1 175
3.4 Johdannaiset 156 11 1 -1 374 -384 727 962
3.5 Valuuttavaranto -141 -47 -234 67 26 64 7
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät 1 146 627 -3 074 -2 590 451 -2 448 -2 084
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 11.9.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. heinäkuu 2020, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/07/mata_2020_07_2020-09-11_tau_001_fi.html