Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11
1. Vaihtotase 414 -589 -1 037 -236 -253 -404 64 339 213 355 -90
1.1 Tavarat 144 -321 152 570 148 253 -112 154 85 412 323
1.2 Palvelut -110 -426 -439 -311 -226 -225 -241 -163 -262 -322 -348
1.3 Ensitulo 582 352 -507 -223 105 -183 622 548 582 442 107
1.4 Tulojen uudelleenjako -203 -193 -243 -273 -280 -249 -204 -201 -193 -177 -173
2. Pääomatase 16 15 16 15 16 15 16 16 15 15 14
3. Rahoitustase 125 -3 693 -20 -2 166 1 579 -1 024 137 -214 -2 143 -5 807 -444
3.1 Suorat sijoitukset -375 -337 -370 517 525 506 388 357 294 -436 471
3.2 Arvopaperisijoitukset 634 1 519 -627 -5 056 -3 190 -211 950 -2 168 6 980 -1 687 -3 131
3.3 Muut sijoitukset -277 -4 905 2 809 3 405 4 516 -2 123 -1 647 938 -8 929 -2 921 2 524
3.4 Johdannaiset 284 77 -1 599 -1 097 -298 813 476 688 -576 -833 -149
3.5 Valuuttavaranto -142 -47 -233 66 26 -9 -31 -28 89 70 -160
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -304 -3 119 1 001 -1 945 1 816 -635 57 -568 -2 371 -6 177 -368
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 12.01.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. marraskuu 2020, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/11/mata_2020_11_2021-01-12_tau_001_fi.html