Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2020, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2019/Q1 2019/Q2 2019/Q3 2019/Q4 2020/Q1
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 30 696 -25 690 -17 588 -70 822 7 849
S11 Yritykset -4 984 -11 727 -7 318 -11 717 -7 259
S121 Keskuspankki 30 221 -2 128 925 -12 440 5 860
S122 Muut rahalaitokset 15 912 459 -820 -32 449 31 692
S123 Rahamarkkinarahastot -2 173 . . . .
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 265 -268 1 124 -287 -1 599
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 1 089 495 -629 832 181
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 450 -82 -31 -303 -225
S1311 Valtionhallinto -3 916 -4 419 -1 878 -6 133 -8 148
S1313 Paikallishallinto -2 27 4 71 7
S1314 Sosiaaliturvarahastot -6 380 -8 216 -9 073 -8 661 -12 802
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 214 169 107 264 142
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 35 204 -27 992 -15 767 -72 124 10 728
S11 Yritykset -4 565 -12 764 -7 514 -11 282 -7 088
S121 Keskuspankki -906 120 -220 251 378
S122 Muut rahalaitokset 50 006 -7 228 5 152 -44 945 25 391
S123 Rahamarkkinarahastot -8       1
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -1 442 -888 439 155 -211
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 4 996 548 1 412 805 491
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 110 -143 85 29 86
S1311 Valtionhallinto -5 073 979 -4 080 -7 338 2 642
S1313 Paikallishallinto 42 57 28 283 247
S1314 Sosiaaliturvarahastot -8 018 -8 797 -11 157 -10 122 -11 473
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 63 123 88 40 264
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -4 508 2 302 -1 821 1 302 -2 879
S11 Yritykset -419 1 037 195 -435 -171
S121 Keskuspankki 31 127 -2 248 1 145 -12 690 5 482
S122 Muut rahalaitokset -34 094 7 687 -5 973 12 496 6 301
S123 Rahamarkkinarahastot -2 164       -1
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 1 707 620 686 -442 -1 388
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -3 907 -53 -2 041 27 -310
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 341 61 -116 -332 -311
S1311 Valtionhallinto 1 156 -5 399 2 203 1 205 -10 791
S1313 Paikallishallinto -43 -30 -24 -211 -240
S1314 Sosiaaliturvarahastot 1 638 581 2 084 1 461 -1 328
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 151 46 20 223 -121
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 22.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 1. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2020, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/41/mata_2020_41_2020-06-22_tau_002_fi.html