Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Matkailu Aasiasta Suomeen kasvoi 10 prosenttia vuonna 2004

Vuosi 2004 jäi Suomeen suuntautuvan matkailun kannalta melko vaimeaksi. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset majoitusliikkeissä vähenivät marginaalisesti (-0,9 %) edellisestä vuodesta. Heikko tulos johtui pääasiassa matkailun lievästä supistumisesta vanhoista EU-maista sekä venäläisten matkailussa jo toista vuotta jatkuneesta huomattavasti laskusta (-8 %). Matkailu kasvoi voimakkaasti Aasiasta ja Amerikasta, mutta se ei riittänyt korvaamaan menetystä Suomen matkailun päämarkkina-alueilta. Yhdysvalloista ja Aasian maista tulleiden matkailijoiden yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät 10 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuonna 2004 ulkomaiset matkailijat yöpyivät Suomen majoitusliikkeissä 4,4 miljoonaa kertaa. Näistä 3,7 miljoonaa oli hotelliyöpymisiä. Tiedot ovat Tilastokeskuksen Matkailutilasto 2005 -julkaisusta.

Matkailun lievä väheneminen vanhoista EU-maista sekä yöpyvien venäläisturistien määrän tuntuva lasku näkyy Suomen matkailutuloissa, jotka vuoden 2004 ennakkolaskelmien mukaan pysyivät lähes ennallaan, noin 1,7 miljardissa eurossa. Matkailun kasvun tyrehtymisen lisäksi matkailutuloihin on vaikuttanut negatiivisesti matkailijoiden keskimääräisen kulutuksen pienentyminen noin 10 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.

Suomeen suuntautuvan matkailun 15 suurinta maata vuonna 2004

Yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät vajaan prosentin vuonna 2004

Yöpymisten kokonaismäärä Suomen majoitusliikkeissä nousi 16,6 miljoonaan vuonna 2004. Edellisestä vuodesta yöpymiset lisääntyivät vajaan prosentin (0,7 %). Yöpymisten marginaalinen kasvu johtui kotimaisen kysynnän pienestä piristymisestä, sitä vastoin ulkomaisten matkailijoiden yöpymisissä oli pientä laskua. Yöpymisistä vajaa kolme neljäsosaa eli 12,2, miljoonaa oli kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä ja loput 4,4 miljoonaa oli ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä.

Hotelleissä päästiin jonkin verran parempaan tulokseen, mutta niissäkin kasvu tuli kokonaan kotimaisilta matkailijoilta. Vuonna 2004 hotelleissa yövyttiin yhteensä 13,2 miljoonaa kertaa, joista 9,6 miljoonaa oli kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä. Suomalaisten hotelliyöpymiset lisääntyivät kolme prosenttia.

Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä ja hotelleissa vuonna 2004 ja niiden vuosimuutokset

  Yöpymisvuorokaudet majoitusliikkeissä
Yöpyneiden 15 tärkeintä lähtömaata Kaikki
majoitus-
liikkeet
Vuosi-muutos, %
2004/2003
Hotellit Vuosi-muutos, %
2004/2003
Yhteensä - Total 16 626 590 0,7 13 251 289 2,1
Suomi - Residents 12 243 392 1,3 9 592 916 3,1
Ulkomaat - Non-residents 4 383 198 -0,9 3 658 373 -0,6
Ruotsi - Sweden 608 765 -4,5 434 662 -4,0
Saksa - Germany 543 114 -0,8 421 409 2,2
Venäjä -Russia 447 210 -8,4 400 857 -7,6
Britannia - United Kingdom 410 310 -2,0 368 225 -3,3
Ranska - France 217 631 9,7 185 568 11,3
Alankomaat - Netherlands 212 244 -6,0 162 531 -10,9
Yhdysvallat - USA 210 949 9,2 202 491 9,4
Norja - Norway 205 087 -6,2 151 782 -1,8
Italia - Italy 162 101 6,0 138 242 6,9
Japani - Japan 133 799 1,7 127 940 2,1
Viro - Estonia 128 248 18,6 98 504 15,0
Sveitsi - Switzerland 113 789 -5,0 86 274 -9,7
Tanska - Denmark 104 317 5,4 94 390 6,3
Espanja - Spain 102 668 0,0 90 256 -0,4
Kiina - China 87 444 12,9 86 036 13,1

Hotellihuoneiden käyttöaste kääntyi pieneen nousuun

Hotellihuoneiden keskimääräinen käyttöaste oli 47,6 prosenttia vuonna 2004. Edellisestä vuodesta käyttöaste nousi 0,5 prosenttiyksikköä. Tämä oli käänne parempaan suuntaan viisi vuotta paikoilleen pysähtyneen jakson jälkeen. Pienestä kasvusta huolimatta käyttöasteessä jäätiin vielä alle vuoden 1997 tason.

Hotelleilta saatujen majoituksen myyntitulojen mukaan laskettu huoneen keskihinta laski edellisestä vuodesta vajaan prosentin päätyen 77 euroon vuonna 2004. Kehitys oli samansuuntainen Ruotsissa, jossa hotellihuoneesta maksettu keskimääräinen hinta aleni lähes kaksi prosenttia vuoteen 2003 verrattuna.

Majoitustoiminnan kasvu jäänyt marginaaliseksi

Majoitustoiminnan kasvu on viimeisen neljän vuoden aikana ollut hyvin hidasta. Yöpymisten määrällä mitattuna majoituspalvelujen käyttö kasvoi vuodesta 2000 vuoteen 2004 vain vajaan prosentin. Hotellihuoneiden käyttöasteen vuonna 1992 alkanut kasvu pysähtyi vuonna 1998 ja kääntyi lievään laskuun vuonna 2000. Laskutrendi jatkui aina vuoteen 2004 asti, jolloin käyttöaste oli 1,8 prosenttiyksikköä 1990-luvun lopun tasoa matalampi. Kysynnän hiipumisen lisäksi tarjolla olevien huoneiden määrän kasvu on vaikuttanut negatiivisesti käyttöasteeseen.

Majoituspalvelujen kysynnän tyrehtyminen näkyy alan liikevaihdossa, joka euromääräisesti (käyvin hinnoin) mitattuna kääntyi laskuun vuonna 2002 ja jäi seuraavana vuonna samalle 1,2 miljardin tasolle. Vuoden 2002 liikevaihdon negatiivista kehitystä voimisti kuluttajahintaindeksin mukainen hotellihuoneiden hintojen kolmen prosentin lasku.

Vuona 2004 aikana tilanne kohentui jonkin verran. Yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät ja hotellihuoneiden käyttöasteet nousivat edelliseen vuoteen verrattuna. Tilastokeskuksen palvelualojen kuukausikuvaajan mukaan majoitustoiminnan liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia edellisvuodesta ja kuluttajahintaindeksi osoitti 2,5 prosentin nousua hotellihuoneiden hinnoissa.

Pientä elpymistä odotettavissa

Majoitustilaston ennakkotietojen mukaan kysyntä näyttäisi olevan vähitellen elpymässä. Vuoden 2005 tammi-toukokuussa ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät kuusi prosenttia ja kotimaanmatkailijoiden yöpymiset kolme prosenttia vuoden 2004 vastaavaan jaksoon verrattuna. Myös hotellihuoneiden keskihinnat ovat alkaneet jälleen nousta vuoden 2004 notkahduksen jälkeen. Tosin kuluttajahintaindeksi osoittaa vain vähäistä (0,8 %) hotellihuoneiden hintojen nousua vuoden 2005 tammi-kesäkuussa vuodentakaiseen verrattuna. Samansuuntaista positiivista kehitystä näyttää palvelualojen kuukausikuvaaja, jonka mukaan majoitustoiminnan liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia vuoden 2005 tammi-toukokuussa edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.


Päivitetty 19.8.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. 2004, Matkailu Aasiasta Suomeen kasvoi 10 prosenttia vuonna 2004 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/matk/2004/matk_2004_2005-08-19_kat_001.html