Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät 4 prosenttia elokuussa

Yöpymisten kokonaismäärä Suomen majoitusliikkeissä nousi lähes 2,1 miljoonaan yöpymisvuorokauteen elokuussa 2010, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä tilastoitiin vajaat 1,5 miljoonaa vuorokautta ja lisäystä vuodentakaisesta oli 5 prosenttia. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 2 prosenttia, ja niitä kirjattiin majoitusliikkeissä lähes 622 000 vuorokautta. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 10 huonetta, mökkiä tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajoilta.

Venäläiset olivat suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä elokuussa runsaalla 108 000 yöpymisellä. Määrä oli 11 prosenttia enemmän kuin elokuussa 2009. Seuraavana olivat saksalaiset 83 000 yöpymisellä ja lisäystä viime vuodesta oli 2 prosenttia. Kolmantena olivat ruotsalaiset runsaalla 74 000 yöpymisellä. Heidän yöpymisiään kirjattiin majoitusliikkeissä 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista virolaisten yöpymiset lisääntyivät eniten; 24 prosenttia ja he yöpyivät majoitusliikkeissä runsaat 21 000 kertaa. Sitä vastoin hollantilaisten ja italialaisten yöpymiset vähenivät voimakkaasti elokuussa. Hollantilaiset yöpyivät Suomen majoitusliikkeissä noin viidenneksen vähemmän ja italialaiset matkailijat 13 prosenttia vähemmän kuin elokuussa 2009.

Hotellihuoneiden käyttöaste oli elokuussa 57,1 prosenttia. Vuotta aiemmin se oli 53,8 prosenttia. Maakunnista korkeimmat hotellihuoneiden käyttöasteet mitattiin Uudellamaalla, 72,4 prosenttia ja Ahvenanmaalla, 70,1 prosenttia. Helsingissä hotellihuoneista oli käytössä 80,1 prosenttia ja Maarianhaminassa 75,3 prosenttia.

Hotellihuoneen toteutunut keskihinta oli elokuussa 81,82 euroa vuorokaudelta, kun se vuotta aiemmin oli 82,89 euroa.

Kuvio 1. Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste

Yöpymisten kokonaismäärä oli lähes 7,1 miljoonaa vuorokautta kesällä 2010

Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin lähes 7,1 miljoonaan vuorokautta kesällä 2010. Yöpymisten kokonaismäärä sekä kotimaisten että ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä oli 3 prosenttia suurempi kuin viime vuoden kesä-elokuussa.

Venäläiset, ruotsalaiset ja saksalaiset olivat ylivoimaisesti suurimmat ulkomaisten matkailijoiden ryhmät kesä-elokuussa 2010. Venäläisille kirjattiin majoitusliikkeissä 275 000 yöpymisvuorokautta ja ruotsalaisille 245 000 yöpymisvuorokautta. Saksalaiset yöpyivät 237 000 kertaa. Venäläisten yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia ja ruotsalaisten yöpymiset 8 prosenttia vuodentakaisesta, kun taas saksalaisten yöpymiset säilyivät lähes viime vuoden tasolla. Heidän yöpymisensä lisääntyivät ainoastaan 0,5 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Virolaisten yöpymiset lisääntyivät eniten; viidenneksen viime vuodesta ja he yöpyivät runsaat 60 000 kertaa. Yhdysvaltalaisten ja norjalaisten yöpymisiä tilastoitiin majoitusliikkeissä 10 prosenttia enemmän kummallekin vuoden 2009 kesään verrattuna.

Lomakylissä yöpymiset vähenivät 3 prosenttia kesä-elokuussa, kun taas leirintäalueilla yöpymiset säilyivät edellisvuoden tasolla. Sitä vastoin hotelliyöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia viimevuodesta.

Hotellihuoneiden käyttöaste kesä-elokuussa oli 57,6 prosenttia koko maassa ja hotellihuoneen toteutunut keskihinta oli 82,25 euroa.

Kuvio 2. Yöpymisten muutos kaikissa majoitusliikkeissä kesä-elokuussa 2010/2009 %
suluissa osuus yöpymisistä vuonna 2009

Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi 2 prosenttia tammi-elokuussa

Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin 13,8 miljoonaa kertaa tammi-elokuussa 2010. Määrä oli 2 prosenttia suurempi kuin vuoden 2009 vastaavana ajanjaksona. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 3 prosenttia, kun taas ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset säilyivät samalla tasolla kuin tammi-elokuussa 2009.

Venäläisille kirjattiin majoitusliikkeissä 741 000 yöpymistä ja he olivatkin totuttuun tapaan suurin ulkomainen matkailijaryhmä tammi-elokuussa 2010. Heidän yöpymisensä lisääntyivät 2 prosenttia viime vuodesta. Saksalaiset olivat seuraavana 397 000 yöpymisellä, mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ruotsalaisten yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia ja heille kertyi 389 000 yöpymistä majoitusliikkeissä. Virolaisten yöpymiset ovat lisääntyneet koko kuluvan vuoden ja kasvua viime vuodesta oli 24 prosenttia. Sitä vastoin brittien yöpymiset vähenivät 16 prosenttia vuodentakaisesta ja italialaisten yöpymiset 10 prosenttia vuoden 2009 tammi-elokuuhun verrattuna.

Kaikkiaan ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä runsaat 3,5 miljoonaa vuorokautta tammi-elokuussa 2010.

 

 

Taulukko 1. Yöpymiset ja niiden vuosimuutokset kaikissa majoitusliikkeissä elokuussa 2010 ja tammi-elokuussa 2010, ennakkotieto

Kaikki majoitusliikkeet Yöpyneiden 12 tärkeintä asuinmaata Yöpymis-vuorokaudet elokuu 2010 Vuosimuutos, % 08/2010 -08/2009 Yöpymisvuorokaudet
tammi-elokuu 2010
Kumulatiivinen vuosimuutos, % 1-8/2010-
1-8/2009
Yhteensä - Total 2 076 712 3,8 13 823 889 2,0
Suomi - Residents 1 454 916 4,7 10 266 040 2,6
Ulkomaat - Non-residents 621 796 1,6 3 557 849 0,2
Ruotsi - Sweden 74 422 6,7 388 943 3,6
Saksa - Germany 83 307 2,4 396 800 -2,3
Venäjä -Russia 108 401 11,2 740 524 2,1
Britannia - United Kingdom 31 583 -4,0 246 040 -16,3
Yhdysvallat - USA 24 334 2,6 123 248 5,2
Norja - Norway 18 153 11,8 122 342 7,3
Alankomaat - Netherlands 16 601 -20,9 132 412 -3,7
Italia - Italy 33 314 -13,1 101 861 -10,1
Ranska - France 21 265 -7,8 158 499 -2,4
Japani - Japan 18 226 1,0 89 107 3,3
Viro - Estonia 21 450 24,4 138 397 24,4
Espanja - Spain 22 708 0,3 80 009 -2,2

Päivitetty 14.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. elokuu 2010, Yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät 4 prosenttia elokuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/matk/2010/08/matk_2010_08_2010-10-14_kat_001.html