Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.6.2012

Majoituspalveluiden ulkomainen kysyntä kasvoi 10 prosenttia vuonna 2011

Vuonna 2011 majoituspalvelujen kysyntä kasvoi 4 prosenttia edellisvuodesta. Yöpymisvuorokausien määrässä ylitettiin vuoden 2009 taantumaa edeltänyt taso. Edellisvuodesta poiketen kasvun veturina oli tällä kertaa ulkomaisen kysynnän kasvu.Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 10 prosenttia, kun samaan aikaan kotimaisten matkailijoiden yöpymisten määrän kasvu jäi maltilliseen kahteen prosenttiin. Vuonna 2011 Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin 20,0 miljoonaa yöpymisvuorokautta, joista 14,5 miljoonaa oli kotimaisten ja 5,5 miljoonaa ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston tietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 10 huonetta, mökkiä tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajoilta.

Yöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain 2011/2010

Yöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain 2011/2010

Venäläisten yöpymiset voimakkaassa kasvussa

Yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät lähes kaikista tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista vuonna 2011. Venäläisten yöpymiset lisääntyivät voimakkaasti ja heidän yöpymisiään kirjattiin majoitusliikkeissä 1,3 miljoonaa vuorokautta, mikä oli 22 prosenttia edellisvuotta enemmän. Venäläisten osuus kaikista ulkomaisista yöpymisvuorokausista oli runsaat 23 prosenttia. Espanjalaisten yöpymiset lisääntyivät edellisvuodesta 14 prosenttia, virolaisten, tanskalaisten, norjalaisten, italialaisten ja sveitsiläisten yöpymiset 9-11 prosenttia. Yhdysvaltalaisten yöpymisiä oli 13 prosenttia edellisvuotta enemmän. Brittiläisten yöpymiset jatkoivat vuonna 2009 alkanutta laskevaa trendiään vähentyen edellisvuodesta 4 prosenttia.

EU-maiden yöpymiset kasvoivat yhteensä 5 prosenttia. Merkillepantavaa oli myös aasialaisten yöpymisten 13 prosentin kasvu. Japanilaisten yöpymisiä kirjattiin 7 prosenttia ja kiinalaisten peräti 19 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Yöpymisten muutos 2011/2010, %

Yöpymisten muutos 2011/2010, %

Hotelliyöpymisiä 16 miljoonaa

Hotelliyöpymiset kasvoivat edellisvuodesta 4 prosenttia. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä hotelleissa kirjattiin 4,6 miljoonaa eli 10 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä oli yhteensä 11,3 miljoonaa, mikä on 2 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Hotellihuoneiden käyttöaste koheni edellisvuodesta 1,6 prosenttiyksikköä kasvaen 52,9 prosenttiin vuonna 2011. Samalla hotellihuoneen keskihinta kääntyi kolmen vuoden tauon jälkeen jälleen kasvuun. Hotellihuoneen keskihinta oli 88 euroa, kun se edellisvuonna oli alle 86 euroa.

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta

Yöpymisten kehityksessä alueellisia eroja

Yöpymisten yli 10 prosentin kasvuun yllettiin Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2011. Lukumääräisesti yöpymiset lisääntyivät eniten Uudellamaalla, jossa yöpymisiä oli 0,3 miljoonaa edellisvuotta enemmän. Yöpymiset vähenivät neljästä kuuteen prosenttiin Satakunnan, Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa.

Ulkomaisten osuus kaikista yöpymisistä oli Etelä-Karjalassa lähes puolet, Uudellamaalla 45, Lapissa 38 ja Kymenlaaksossa 28 prosenttia. Muissa Manner-Suomen maakunnissa enintään joka viides yöpyminen oli ulkomainen.

Suurista kaupungeista Helsingissä, Turussa ja Vantaalla yöpymisten kasvu oli 5-8 prosenttia. Espoossa majoituskapasiteetin lisääntymisen myötä yöpymisiä kirjattiin 29 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Yöpymisten muutos maakunnittain 2011/2010,%

Yöpymisten muutos maakunnittain 2011/2010,%

Matkailutulot kasvoivat menoja voimakkaammin

Matkailutulojen ja -menojen erotuksena laskettava matkustustase oli 665 miljoonaa euroa alijäämäinen vuonna 2011. Alijäämä kuitenkin pieneni edellisvuodesta 34 prosenttia tulojen kasvaessa menoja nopeammin.

Vuonna 2011 ulkomaiset matkailijat käyttivät Suomessa tavaroiden ja palvelujen ostoihin yhteensä 2,8 miljardia euroa, mikä oli 26 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Venäläisten osuus matkailutuloista oli 41 prosenttia kun se vuotta aiemmin oli 31 prosenttia. EU-maiden osuus oli 43 prosenttia ja muiden maiden 15 prosenttia.

Suomalaiset käyttivät palveluihin ja ostoksiin ulkomailla yhteensä 3,4 miljardia euroa vuonna 2011, mikä on 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Suomalaiset kuluttivat 0,5 miljardia euroa Virossa, Espanjassa 0,4 ja Ruotsissa 0,3 miljardia euroa. Muissa EU-maissa suomalaiset kuluttivat yhteensä 1,3 ja EU:n ulkopuolisissa maissa yhteensä 0,9 miljardia euroa.

Matkustustase 2001 - 2011

Matkustustase 2001 - 2011

Lähde: Majoitustilasto 2012 Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (410,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 1.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2011/matk_2011_2012-06-01_tie_001_fi.html