Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.6.2012

Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 10 procent år 2011

År 2011 ökade efterfrågan på inkvarteringstjänster med 4 procent från året innan. Antalet övernattningsdygn översteg nivån före recessionen år 2009. Avvikande från året innan var en ökning av den utländska efterfrågan denna gång draglok för tillväxten. Övernattningarna av utländska turister ökade med 10 procent, medan ökningen av finländska turisters övernattningar samtidigt stannade på måttliga två procent. År 2011 bokfördes totalt 20,0 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna i Finland, av vilka 14,5 miljoner var övernattningar av finländska turister och 5,5 miljoner övernattningar av utländska turister.

Övernattningar, årsförändringar (%) efter månad 2011/2010

Övernattningar, årsförändringar (%) efter månad 2011/2010

De ryska turisternas övernattningar ökar kraftigt

Övernattningarna i inkvarteringsanläggningar ökade år 2011 från nästan alla de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel. De ryska turisternas övernattningar ökade kraftigt och för dem bokfördes över en miljon övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna, dvs. 22 procent fler än året innan. De ryska turisternas andel av alla utländska turisters övernattningar uppgick till drygt 23 procent. Spanjorernas övernattningar ökade med 14 procent från året innan, estländarnas, danskarnas, norrmännens, italienarnas och schweizarnas med 9–11 procent. Amerikanernas övernattningar ökade med 13 procent från året innan. Britternas övernattningar fortsatte den nedåtgående trend som börjat år 2009 och minskade med 4 procent från året innan.

Antalet övernattningar som gjordes av turister från EU-länder ökade med totalt 5 procent. Beaktansvärt var också att övernattningarna av asiatiska turister ökade med 13 procent. För japanerna bokfördes 7 procent och för kineserna hela 19 procent fler övernattningar än året innan.

Förändring i övernattningar 2011/2010, %

Förändring i övernattningar 2011/2010, %

Antalet hotellövernattningar 16 miljoner

Antalet hotellövernattningar ökade från året innan med 4 procent. På hotellen bokfördes 4,6 miljoner övernattningar av utländska turister, dvs. 10 procent fler än föregående år. De finländska turisternas övernattningar uppgick till totalt 11,3 miljoner, vilket är 2 procent fler än året innan.

Hotellrummens kapacitetsutnyttjande steg med 1,6 procentenheter från året innan till 52,9 procent år 2011. Samtidigt började genomsnittspriset på hotellrum åter stiga efter en tre års paus. Genomsnittspriset på hotellrum var 88 euro, medan det var under 86 euro året innan.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Regionala skillnader i utvecklingen av antalet övernattningar

En tillväxt på över 10 procent i antalet övernattningar uppnåddes i landskapen Södra Savolax, Södra Karelen och Södra Österbotten år 2011. Sett till antalet ökade övernattningarna mest i Nyland, där de ökade med 0,3 miljoner från året innan. Övernattningarna minskade med 4–6 procent i landskapen Satakunta, Norra Savolax, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten och Kajanaland.

Utlänningarnas andel av alla övernattningar var i Södra Karelen nästan hälften, i Nyland 45, i Lappland 38 och i Kymmenedalen 28 procent. I övriga landskap i Fasta Finland gjordes högst var femte övernattning av en utländsk turist.

Av de stora städerna ökade övernattningarna med 5-8 procent i Helsingfors, Åbo och Vanda. I och med en ökad inkvarteringskapacitet ökade övernatt-ningarna i Esbo med 29 procent från året innan.

Förändring i övernattningar landskapsvis 2011/2010,%

Förändring i övernattningar landskapsvis 2011/2010,%

Turismintäkterna ökade kraftigare än utgifterna

Resebalansen som beräknas som skillnaden mellan turismintäkter och -utgifter visade ett underskott på 665 miljoner euro år 2011. Underskottet minskade dock med 34 procent från året innan, då intäkterna ökade snabbare än utgifterna.

År 2011 använde utländska resenärer totalt 2,8 miljarder euro till köp av tjänster och varor i Finland, vilket var 26 procent mer än föregående år. De ryska turisternas andel av turismintäkterna var 41 procent, medan andelen året innan var 31 procent. EU-ländernas andel var 43 procent och övriga länders andel 15 procent.

Finländarna använde utomlands totalt 3,4 miljarder euro till köp av varor och tjänster år 2011, vilket är 7 procent mer än året innan.

Finländarna konsumerade 0,5 miljarder euro i Estland, 0,4 miljarder euro i Spanien och 0,3 miljarder euro i Sverige. I övriga EU-länder konsumerade finländarna totalt 1,3 miljarder euro och i länder utanför EU totalt 0,9 miljarder euro.

Resebalans 2001 - 2011

 Resebalans 2001 - 2011

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012 Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (399,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 1.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/matk_2011_2012-06-01_tie_001_sv.html