Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, 2011

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 15 944 255 4,2 11 314 418 2,0 4 629 837 10,2
Fasta Finland 15 744 688 4,2 11 224 001 2,1 4 520 687 10,1
Nyland 4 866 070 7,5 2 631 847 5,6 2 234 223 9,8
    Helsingfors 3 182 522 6,2 1 455 280 4,7 1 727 242 7,6
Egentliga Finland 1 050 939 6,5 857 338 7,1 193 601 4,2
Åbo 733 696 6,0 594 165 7,5 139 531 0,2
Satakunta 283 827 -0,6 224 078 0,4 59 749 -4,0
    Björneborg 150 754 -5,0 127 475 -1,0 23 279 -22,1
Egentliga Tavastland 321 292 0,1 282 793 -0,5 38 499 4,7
    Tavastehus 198 739 -1,9 172 213 -2,3 26 526 0,7
Birkaland 1 167 848 -0,7 991 800 -1,5 176 048 4,1
    Tammerfors 837 094 0,2 689 135 -0,1 147 959 1,3
Päijänne-Tavastland 505 972 10,7 428 108 9,5 77 864 18,0
    Lahtis 188 044 11,0 140 156 12,3 47 888 7,3
Kymmenedalen 227 367 0,8 158 040 -9,8 69 327 37,3
    Kouvola 104 061 -4,7 85 006 -8,7 19 055 18,5
Södra Karelen 502 975 14,4 251 025 6,9 251 950 23,0
    Villmanstrand 229 434 14,4 145 657 9,6 83 777 23,9
Södra Savolax 458 809 20,7 381 746 20,4 77 063 22,2
    S:t Michel 163 919 7,4 132 247 5,6 31 672 15,5
Norra Savolax 735 359 -4,6 647 150 -6,1 88 209 7,5
    Kuopio 352 858 -5,1 310 558 -5,4 42 300 -2,7
Norra Karelen 353 705 -1,7 303 170 -2,6 50 535 3,9
    Joensuu 193 997 1,8 161 278 0,4 32 719 9,3
Mellersta Finland 928 660 -6,2 776 479 -7,1 152 181 -1,5
    Jyväskylä 421 260 -4,5 348 326 -5,4 72 934 -0,1
Södra Österbotten 494 991 15,7 472 954 15,4 22 037 23,8
    Seinäjoki 168 813 17,6 155 258 17,5 13 555 18,5
Österbotten 334 356 2,5 266 297 -1,0 68 059 18,7
    Vasa 251 025 1,9 195 625 -2,7 55 400 22,1
Mellersta Österbotten 124 712 -3,0 114 814 0,1 9 898 -28,3
Karleby 99 796 -0,0 92 022 4,3 7 774 -32,9
Norra Österbotten 1 016 912 4,3 839 060 2,9 177 852 11,4
    Uleåborg 511 221 3,6 419 547 1,9 91 674 12,1
Kajanaland 689 530 -3,4 615 520 -4,8 74 010 10,1
    Kajana 88 648 -5,0 79 427 -6,4 9 221 8,4
Lappland 1 681 364 4,3 981 782 0,1 699 582 10,9
    Rovaniemi 415 170 6,0 181 931 -2,2 233 239 13,4
Åland 199 567 3,0 90 417 -6,9 109 150 13,1
    Mariehamn 146 892 4,5 74 985 -3,2 71 907 14,0

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012 Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 1.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2011, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/matk_2011_2012-06-01_tau_004_sv.html