Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, 2011

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rum pris, euro (Moms 9 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 9 % inkl.)
Hela landet 626 49 595 52,9 1,6 87,96 46,51
Fasta Finland 612 48 893 53,0 1,6 87,91 46,62
Nyland 112 13 923 64,4 2,1 95,86 61,78
    Helsingfors 52 8 354 69,9 2,6 98,94 69,14
Egentliga Finland 38 3 113 55,3 2,6 83,49 46,18
Åbo 19 2 037 59,4 1,5 84,88 50,44
Satakunta 24 1 174 47,7 -1,2 83,26 39,68
    Björneborg 7 599 48,8 -4,8 81,62 39,83
Egentliga Tavastland 17 1 210 43,2 0,1 86,74 37,50
    Tavastehus 8 725 45,5 0,6 93,95 42,79
Birkaland 41 3 324 57,0 0,9 88,50 50,49
    Tammerfors 21 2 266 62,9 0,3 90,95 57,16
Päijänne-Tavastland 17 1 776 44,7 4,3 78,97 35,26
    Lahtis 8 718 47,8 6,7 81,00 38,68
Kymmenedalen 15 941 43,5 0,0 80,74 35,11
    Kouvola 6 432 43,4 -2,9 75,88 32,94
Södra Karelen 18 1 260 59,7 5,3 91,59 54,72
    Villmanstrand 6 557 68,6 3,8 83,52 57,26
Södra Savolax 31 1 689 44,0 2,3 76,89 33,86
    S:t Michel 6 503 53,9 1,5 81,17 43,72
Norra Savolax 28 2 188 52,8 -0,0 81,96 43,25
    Kuopio 8 937 63,7 -1,8 86,19 54,87
Norra Karelen 24 1 375 41,7 -0,9 78,15 32,61
    Joensuu 10 768 46,6 -1,2 77,22 35,95
Mellersta Finland 29 2 580 49,7 -0,8 86,19 42,83
    Jyväskylä 10 1 259 60,2 0,6 88,89 53,49
Södra Österbotten 22 1 405 51,8 3,4 76,64 39,69
    Seinäjoki 8 569 56,2 3,1 78,51 44,15
Österbotten 23 1 280 48,3 5,6 80,91 39,04
    Vasa 10 863 52,0 6,6 83,97 43,68
Mellersta Österbotten 10 504 46,6 -0,0 79,42 36,99
Karleby 5 365 53,9 1,2 83,86 45,21
Norra Österbotten 49 3 333 47,9 1,9 81,96 39,29
    Uleåborg 10 1 422 62,8 3,0 82,44 51,80
Kajanaland 21 1 645 49,4 -1,0 73,82 36,49
    Kajana 7 451 36,3 -1,3 72,57 26,34
Lappland 95 6 173 41,1 1,0 86,00 35,35
    Rovaniemi 12 1 244 51,0 0,9 80,91 41,29
Åland 14 701 42,1 -0,4 . .
    Mariehamn 7 469 49,1 0,7 . .
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum, vilket motsvarar totala logiintäkten delat med rumkapaciteten.

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012 Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 1.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2011, Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/matk_2011_2012-06-01_tau_003_sv.html