Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, 2011

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 10 726 568 19 987 871 3,8 15 944 255 4,2
Finland 8 103 982 14 480 403 1,7 11 314 418 2,0
Utländer 2 622 586 5 507 468 10,0 4 629 837 10,2
Sverige 307 045 552 129 6,6 410 385 6,2
Tyskland 270 897 541 031 6,0 446 922 7,2
Ryssland 630 064 1 286 598 21,8 1 093 456 22,5
Britannien 154 811 389 037 -4,2 341 715 -4,9
Förenta Staterna 89 728 201 854 13,1 194 754 14,4
Norge 87 851 173 254 8,7 129 438 9,7
Nederländerna 71 922 164 593 -0,7 129 579 1,0
Italien 72 412 156 509 9,9 136 708 10,1
Frankrike 83 460 213 588 0,1 185 095 1,2
Japan 75 680 146 433 7,0 140 872 7,0
Estland 91 814 228 187 11,1 152 307 9,5
Spanien 58 320 130 046 14,3 114 647 15,5

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012 Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 1.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2011, Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/matk_2011_2012-06-01_tau_005_sv.html