Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, 2011

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 19 987 871 3,8 14 480 403 1,7 5 507 468 10,0
Fasta Finland 19 561 046 3,8 14 314 169 1,7 5 246 877 10,0
Nyland 5 194 606 7,0 2 842 319 5,2 2 352 287 9,2
    Helsingfors 3 363 971 5,5 1 542 952 4,4 1 821 019 6,5
Egentliga Finland 1 308 393 7,0 1 073 262 7,2 235 131 6,0
Åbo 805 752 6,2 644 262 7,5 161 490 1,1
Satakunta 429 269 -6,3 361 849 -7,0 67 420 -2,3
    Björneborg 227 741 -14,3 201 923 -13,6 25 818 -19,3
Egentliga Tavastland 394 328 0,2 350 899 0,1 43 429 1,5
    Tavastehus 228 598 -0,2 201 037 -0,1 27 561 -0,9
Birkaland 1 514 697 0,9 1 282 577 -0,5 232 120 9,4
    Tammerfors 954 116 1,2 779 602 0,5 174 514 4,3
Päijänne-Tavastland 611 483 8,8 520 262 7,8 91 221 15,1
    Lahtis 202 826 11,0 149 762 11,8 53 064 8,8
Kymmenedalen 333 847 1,3 240 979 -8,1 92 868 37,8
    Kouvola 157 240 -4,1 131 532 -7,4 25 708 17,0
Södra Karelen 565 458 11,8 295 362 4,6 270 096 21,1
    Villmanstrand 252 579 12,6 162 479 9,1 90 100 19,5
Södra Savolax 697 414 17,2 555 708 16,3 141 706 21,0
    S:t Michel 203 163 6,1 164 664 2,8 38 499 22,9
Norra Savolax 876 847 -4,2 760 343 -5,8 116 504 8,1
    Kuopio 428 065 -7,4 375 133 -8,0 52 932 -2,8
Norra Karelen 461 059 -1,6 393 195 -3,2 67 864 8,8
    Joensuu 205 316 0,8 170 962 -0,6 34 354 8,3
Mellersta Finland 1 101 956 -4,4 929 782 -5,0 172 174 -0,9
    Jyväskylä 444 039 -0,9 367 171 -2,0 76 868 5,0
Södra Österbotten 690 094 13,8 658 947 12,7 31 147 45,1
    Seinäjoki 232 639 16,9 218 682 16,8 13 957 18,6
Österbotten 422 110 6,1 344 526 3,8 77 584 17,8
    Vasa 276 572 2,0 217 438 -2,3 59 134 21,5
Mellersta Österbotten 171 444 -4,7 158 496 -2,3 12 948 -27,2
Karleby 123 139 3,1 112 663 7,3 10 476 -27,2
Norra Österbotten 1 578 303 4,3 1 315 545 2,7 262 758 12,8
    Uleåborg 585 656 2,9 466 069 1,1 119 587 10,8
Kajanaland 922 850 -3,8 820 014 -5,6 102 836 13,0
    Kajana 91 559 -5,4 82 150 -6,6 9 409 6,7
Lappland 2 286 888 2,7 1 410 104 -0,4 876 784 8,3
    Rovaniemi 492 424 5,2 221 501 -1,2 270 923 11,1
Åland 426 825 5,3 166 234 -2,4 260 591 10,9
    Mariehamn 193 089 2,2 96 179 -3,8 96 910 8,9

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012 Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 1.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2011, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/matk_2011_2012-06-01_tau_002_sv.html