Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Utländska övernattningar och förändring på årsnivå, 2011 (%)

Lanskap / kommun Utländer, antal Sverige Tyskland Ryssland Britannien Estland
Hela landet 5 507 468 10,0 552 129 6,6 541 031 6,0 1 286 598 21,8 389 037 -4,2 228 187 11,1
Fasta Finland 5 246 877 10,0 346 813 3,8 528 321 6,2 1 281 710 21,8 387 785 -4,2 220 487 11,1
Nyland 2 352 287 9,2 176 775 5,4 219 759 11,5 409 649 19,6 171 835 -3,7 91 994 17,6
    Helsingfors 1 821 019 6,5 132 471 4,0 175 834 12,4 305 754 14,9 140 106 -5,9 49 960 1,0
Egentliga Finland 235 131 6,0 45 188 -3,6 22 991 8,4 28 756 10,5 11 788 14,5 14 482 3,7
Åbo 161 490 1,1 31 478 -8,8 16 147 9,3 17 726 1,0 9 303 17,0 8 583 2,3
Satakunta 67 420 -2,3 9 290 17,9 18 620 11,1 3 568 20,7 3 626 -58,2 4 240 21,0
    Björneborg 25 818 -19,3 2 891 20,3 5 963 -2,4 1 811 21,4 1 482 -73,6 1 780 38,3
Egentliga Tavastland 43 429 1,5 3 322 2,3 4 302 -1,4 7 900 -1,9 1 440 -24,9 3 546 2,2
    Tavastehus 27 561 -0,9 1 885 5,4 2 803 38,9 4 677 -6,2 874 -37,0 1 190 -7,5
Birkaland 232 120 9,4 16 903 2,7 24 118 -2,9 34 416 3,5 13 080 -7,9 15 134 7,2
    Tammerfors 174 514 4,3 14 504 -0,9 18 678 -0,2 18 681 7,3 11 781 -8,5 8 499 5,2
Päijänne-Tavastland 91 221 15,1 5 391 11,5 9 426 21,2 36 813 36,8 2 009 16,3 6 888 -2,9
    Lahtis 53 064 8,8 4 145 10,7 6 753 18,9 15 060 32,1 1 610 13,9 4 562 -2,5
Kymmenedalen 92 868 37,8 3 122 28,2 5 024 3,2 49 658 29,8 3 389 63,3 4 721 6,3
    Kouvola 25 708 17,0 1 219 -7,9 2 029 6,2 15 756 36,1 760 92,9 1 388 -33,8
Södra Karelen 270 096 21,1 4 300 30,9 5 116 -14,8 229 833 23,6 1 422 -23,9 4 529 43,7
    Villmanstrand 90 100 19,5 2 063 3,2 2 681 -17,8 68 000 24,7 858 -28,6 2 204 33,3
Södra Savolax 141 706 21,0 3 536 -40,1 15 674 -18,6 80 276 31,1 1 403 -5,7 6 109 22,9
    S:t Michel 38 499 22,9 1 264 5,3 2 779 -0,7 21 884 20,7 452 -36,2 3 385 78,2
Norra Savolax 116 504 8,1 4 457 9,0 10 026 -10,2 54 072 16,0 3 598 24,2 9 235 23,0
    Kuopio 52 932 -2,8 2 777 -0,1 6 546 -16,5 18 360 8,8 2 251 4,8 3 038 23,5
Norra Karelen 67 864 8,8 2 334 -5,2 6 323 -25,2 34 776 28,2 1 120 -22,4 1 744 0,1
    Joensuu 34 354 8,3 1 468 3,9 2 784 -42,7 17 441 43,1 692 -35,6 880 4,9
Mellersta Finland 172 174 -0,9 7 648 -12,3 24 196 -7,9 52 931 3,4 8 021 8,9 22 993 -13,2
    Jyväskylä 76 868 5,0 5 008 -6,9 14 043 -6,8 11 142 30,9 6 666 15,1 3 230 -3,3
Södra Österbotten 31 147 45,1 2 784 19,2 2 035 -9,4 3 998 101,3 1 332 49,7 2 892 21,6
    Seinäjoki 13 957 18,6 1 591 24,5 1 144 -11,0 658 61,3 1 059 119,3 896 -9,5
Österbotten 77 584 17,8 12 494 13,5 6 615 48,8 3 296 -2,6 2 156 -11,4 5 391 57,7
    Vasa 59 134 21,5 7 693 10,6 4 327 27,9 2 259 -1,0 1 806 -10,6 2 643 88,9
Mellersta Österbotten 12 948 -27,2 1 963 -24,4 2 936 -18,1 1 819 230,1 331 -14,2 1 353 -44,8
Karleby 10 476 -27,2 1 656 -17,1 2 808 -18,3 499 19,1 249 -33,4 1 130 12,0
Norra Österbotten 262 758 12,8 18 611 18,9 27 503 14,4 69 778 35,1 11 849 -13,9 8 879 11,0
    Uleåborg 119 587 10,8 12 661 17,7 12 317 14,6 14 370 22,2 4 676 7,8 4 831 5,3
Kajanaland 102 836 13,0 2 051 3,4 4 470 -16,5 66 410 14,6 1 800 -9,2 4 353 85,2
    Kajana 9 409 6,7 699 -13,4 870 -14,0 3 845 42,9 186 -4,6 616 79,6
Lappland 876 784 8,3 26 644 -0,4 119 187 8,4 113 761 31,4 147 586 -3,7 12 004 6,9
    Rovaniemi 270 923 11,1 7 525 -13,5 37 570 23,8 50 719 34,2 20 053 -8,5 4 058 25,7
Åland 260 591 10,9 205 316 11,8 12 710 0,7 4 888 18,0 1 252 -2,9 7 700 11,2
    Mariehamn 96 910 8,9 76 639 7,4 3 058 -19,6 1 615 -6,9 891 14,1 1 198 43,3

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012 Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 1.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2011, Tabellbilaga 7. Utländska övernattningar och förändring på årsnivå, 2011 (%) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/matk_2011_2012-06-01_tau_007_sv.html