Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.5.2014

Majoituspalveluiden ulkomainen kysyntä kasvoi prosentin vuonna 2013

Vuonna 2012 saavutettiin ennätyksellinen 20 miljoonan yöpymisvuorokauden raja ja majoituspalvelujen kysyntä säilyi vielä edellisvuoden tasolla vuonna 2013. Ensimmäinen vuosikolmannes antoi näyttöä majoituspalvelujen kysynnän hiipumisesta, mutta kesäkausi nosti majoituspalvelujen kysynnän jo plussalle. Viimeisellä vuosikolmanneksella kysyntä taas väheni hieman. Koko vuonna 2013 majoituspalvelujen ulkomainen kysyntä kasvoi prosentin, kun taas kotimainen kysyntä väheni saman verran. Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin 20,2 miljoonaa yöpymisvuorokautta, joista 14,4 miljoonaa oli kotimaisten ja lähes 5,9 miljoonaa ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä vuonna 2013. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston tietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajoilta.

Yöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain 2013/2012

Yöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain 2013/2012

Venäläiset suurin matkailijaryhmä majoitusliikkeissä vuonna 2013

Venäläiset olivat totuttuun tapaan suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä Suomen majoitusliikkeissä vuonna 2013. Heille kirjattiin 1,6 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 7,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Venäläisten osuus kaikista ulkomaisista yöpymisvuorokausista oli lähes 28 prosenttia. Seuraavina olivat ruotsalaiset, saksalaiset ja britit. Kaikilla kolmella yöpymisten määrät olivat noin kolmanneksen venäläisten yöpymisistä eli 0,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta kullakin. Ruotsalaisten yöpymiset vähenivät prosentin ja saksalaisten yöpymiset 6,1 prosenttia edellisvuodesta. Sitä vastoin brittien yöpymiset majoitusliikkeissä jatkoivat edellisvuoden tapaan kasvuaan ja heille kirjattiin 12,1 prosenttia enemmän yöpymisiä kuin vuonna 2012. Ranskalaisten ja japanilaisten yöpymiset kohosivat runsaaseen 200 000 vuorokauteen kumpikin. Ranskalaisten yöpymiset vähenivät 1,7 prosenttia, kun taas japanilaisten yöpymiset lisääntyivät 16,4 prosenttia. Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista suurin kasvu tuli kuitenkin Kiinasta. Heidän yöpymisensä Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät runsaalla neljänneksellä, eli 26,4 prosentilla. Sen sijaan virolaisten yöpymiset ovat vähentyneet voimakkaasti koko viime vuoden ja kaikkiaan heidän yöpymisiään kirjattiin 20,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012.

Maanosittain tarkasteltuna suurin kasvu tuli Aasian maista, 17,3 prosenttia, jossa kasvun vetureina toimivat Kiina ja Japani. EU-maiden ja Pohjoismaiden yöpymiset jäivät lievästi miinukselle vuonna 2013. Kaikkiaan EU-maista tulleiden yöpymisiä tilastoitiin 2,7 miljoonaa vuorokautta, mikä oli 3,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Suurimmista EU-maista matkailu väheni Italiasta ja Saksasta vuonna 2013. Italialaisten yöpymiset vähenivät 11,6 prosenttia ja saksalaisten yöpymiset 6,1 prosenttia. Pohjoismaisia yöpymisiä kirjattiin kaikkiaan lähes 800 000 vuorokautta, mikä oli 2,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Myös Amerikasta, Oseaniasta ja Afrikasta tulleiden matkailijoiden yöpymiset vähenivät noin 6-7 prosenttia.

Yöpymisten muutos 2013/2012, %

Yöpymisten muutos 2013/2012, %

Hotelliyöpymisiä 16 miljoonaa

Hotelliyöpymisten kokonaismäärä oli 16 miljoonaa vuorokautta vuonna 2013, mikä oli 1,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Kotimaisille matkailijoille tilastoitiin hotelliyöpymisiä vajaat 11,2 miljoonaa vuorokautta. Määrä oli 2,1 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 0,8 prosenttia ja heille kirjattiin hotelleissa 4,8 miljoonaa yöpymisvuorokautta. Hotelliyöpymiset kattoivat 79 prosenttia kaikkien majoitusliikkeiden yöpymisistä. Ulkomaalaisten osuus hotelliyöpymisistä oli 30 prosenttia ja kaikkien majoitusliikkeiden yöpymisistä 29 prosenttia.

Hotellihuoneiden käyttöaste oli koko maan osalta 51,3 prosenttia vuonna 2013. Vuotta aiemmin se oli 52,6 prosenttia. Hotellihuoneen keskihinta on kasvanut vuodesta 2011 lähtien, jolloin keskihinta oli 88 euroa, vuoden 2013 91 euroon.

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta

Yöpymisten alueellinen kehitys vuonna 2013

Suurin yöpymisten kasvuprosentti mitattiin Etelä-Savon maakunnassa vuonna 2013, jossa myös majoitusliikkeiden kapasiteetti lisääntyi jonkun verran. Etelä-Savon yöpymiset lisääntyivät 14,9 prosenttia, kun seuraavana oli Kymenlaakso, jossa yöpymiset lisääntyivät 9,9 prosenttia. Kuuden prosentin kasvuun päästiin Etelä-Karjalassa ja runsaan 4 prosentin kasvuun Keski-Pohjanmaalla. Sitä vastoin yöpymiset vähenivät Kanta-Hämeessä 8,3 prosenttia ja Keski-Suomessa 4,8 prosenttia sekä Varsinais-Suomessa 3,9 prosenttia. Lukumääräisesti yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät eniten Etelä-Savossa, jossa yöpymisiä kirjattiin runsaat 100 000 vuorokautta enemmän kuin vuonna 2012.

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten osuus kaikista yöpymisistä oli Etelä-Karjalassa 52, Uudellamaalla 46, ja Lapissa 43 prosenttia. Näissä maakunnissa oli myös eniten venäläisten yöpymisiä. Uudellamaalla venäläisten yöpymisiä kirjattiin lähes 440 000, Etelä-Karjalassa runsaat 350 000, ja Lapissa 150 000 yöpymisvuorokautta.

Kymenlaaksossa ulkomaisten osuus kaikista yöpymisistä oli 36 prosenttia ja Etelä-Savossa 26 prosenttia. Muissa Manner-Suomen maakunnissa enintään joka viides yöpyminen oli ulkomainen.

Yöpymisten muutos maakunnittain 2013/2012,%

Yöpymisten muutos maakunnittain 2013/2012,%

Ulkomaisten yöpymisten kehitys Euroopassa

Vuosina 2003 - 2012 ulkomaisten yöpymisten kasvu oli Suomessa muun Euroopan keskiarvoa nopeampaa. Vuosina 2003 - 2012 ulkomaiset yöpymiset kasvoivat Suomessa keskimäärin 3,3 prosenttia vuodessa ja Euroopassa keskimäärin 2,6 prosenttia. Kasvu on jatkunut ulkomaisten yöpymisten osalta Euroopassa myös vuonna 2013. Ulkomaisten yöpymisten kasvu oli kuitenkin Suomessa muita Euroopan maita hitaampaa viime vuonna. Ulkomaiset yöpymiset kasvoivat Suomessa vain prosentin vuonna 2013 kun muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa kasvua oli keskimäärin 1,7 prosenttia, Etelä-Euroopassa 2,6 prosenttia ja Keski-Euroopassa peräti 7,7 prosenttia.

Ulkomaiset yöpymiset Euroopassa (2003 = 100)

Ulkomaiset yöpymiset Euroopassa (2003 = 100)

Kotimaisten yöpymisten kehitys Euroopassa

Vuonna 2013 kotimaiset yöpymiset kääntyivät Suomessa laskuun ja vähenivät 0,9 prosenttia. Keski-Euroopassa, Pohjoismaissa ja Baltiassa yllettiin vielä keskimäärin 0,9 prosentin kasvuun vaikka kasvu olikin aiempia vuosia selvästi hitaampaa. Etelä-Euroopassa kotimaiset yöpymiset ovat laskeneet vuodesta 2010 alkaen jo 12,2 prosenttia ollen jo vuotta 2003 edeltäneellä tasolla.

Muiden Euroopan maiden yöpymistiedot perustuvat Eurostatin keräämiin eurooppalaisten majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttöä koskeviin kuukausitietoihin.

Kotimaiset yöpymiset Euroopassa (2003 = 100)

Kotimaiset yöpymiset Euroopassa (2003 = 100)

Majoitusliikkeiden kapasiteetti kasvoi vuonna 2013

Vuonna 2013 majoitusliikerekisteriä on edelleen päivitetty Euroopan parlamentin ja neuvoston matkailutilastoasetuksen (EU) N:o 692/2011 vaikutuksesta uusilla liikkeillä ja tarkistettu majoitusliikkeiden toimialatietoja. Vuonna 2013 tilastoitavien majoitusliikkeiden lukumäärä kasvoi 17 liikkeellä. Huonekapasiteetti pieneni 139 huoneella, kun taas vuoteitten lukumäärä kasvoi 1 200 vuoteella. Lukumääräisesti suurimmat muutokset kohdistuivat lomakyliin ja hotelleihin.

Vuonna 2013 tilastoinnin piiriin kuului yhteensä 1 443 majoitusliikettä; 674 hotellia, 154 matkustajakotia, 316 lomakylää, 243 leirintäaluetta ja 56 retkeilymajaa. Hotellitasoiset lomakylät sisältyvät hotelleihin. Majoitusliikkeissä oli 66 249 huonetta (tai mökkiä), joissa oli yhteensä 162 740 vuodepaikkaa. Huone- ja vuodekapasiteetin lisäksi majoitusliikkeillä oli käytettävissä 21 112 sähköliitäntäpisteellä varustettua matkailuvaunu/-autopaikkaa, joista 16 481 sijaitsi leirintäalueilla. 

Kun majoitusliikkeiden kapasiteettia tarkastellaan huoneiden lukumäärän mukaan, niin tilastossa oli 1 077 alle 50 huoneen liikettä ja 366 majoitusliikettä, joissa oli vähintään 50 huonetta vuonna 2013. Vuodekapasiteetilla mitattuna alle sadan vuoteen majoitusliikkeitä oli 997 ja vähintään sadan vuodepaikan omaavia liikkeitä oli kaikkiaan 446.

Vuonna 2013 ympäri vuoden auki olevia majoitusliikkeitä oli 1 093 ja osan vuodesta auki olevia liikkeitä oli 350, jotka suurelta osin olivat leirintäalueita ja lomakyliä.


Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Tuominen 09 1734 3556 (9.6.2014=> 029 551 3556), Ossi Nurmi 09 1734 2984 (9.6.2014 => 029 551 2984), liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (555,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/matk/2013/matk_2013_2014-05-30_tie_001_fi.html