Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.4.2017

Majoituspalveluiden kysyntä kasvoi 3 prosenttia vuonna 2016

Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin 20,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta, joista noin 14,6 miljoonaa oli kotimaisten ja 5,8 miljoonaa ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä vuonna 2016. Majoituspalvelujen ulkomainen kysyntä kasvoi 4,7 ja kotimainen kysyntä 2,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kaikkiaan majoituspalvelujen kokonaiskysyntä kasvoi 3,1 prosenttia vuonna 2016.
Majoituspalvelujen kysynnän edellisvuosien lievä hiipuminen kääntyi siis selkeäksi kasvuksi vuonna 2016. Kysyntä kasvoi touko— ja kesäkuuta lukuun ottamatta vuoden jokaisena kuukautena. Huhti-, syys- ja marraskuussa kasvu oli viiden prosentin luokkaa, maaliskuussa lähes kahdeksan prosenttia ja joulukuussa jopa 10 prosenttia verrattuna vuoteen 2015. Toukokuussa majoituspalvelujen kysyntä oli samalla tasolla kuin edellisvuonna ja kesäkuussa kysyntä väheni noin kaksi prosenttia. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston tietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.

Yöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain 2016/2015

Yöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain 2016/2015

Venäläiset edelleen suurin matkailijaryhmä majoitusliikkeissä vuonna 2016

Venäläiset olivat edelleen suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä Suomen majoitusliikkeissä vuonna 2016. Heille kirjattiin lähes 698 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli 11 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Venäläisten osuus kaikista ulkomaisista yöpymisvuorokausista oli 12 prosenttia vuonna 2016, kun se vuotta aiemmin oli 14 prosenttia. Muiden ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät edellisvuoden tapaan noin seitsemän prosenttia vuonna 2016. Venäläisten jälkeen seuraavina olivat ruotsalaiset, saksalaiset ja britit. Sekä ruotsalaisilla että saksalaisilla yöpymisten määrä oli runsaat 500 000 yöpymisvuorokautta kummallakin. Molempien maiden osalta yöpymisten määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Brittien yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät edellisvuoden tavoin noin kuusi prosenttia ja heille kirjattiin lähes tasan puoli miljoonaa yöpymistä.

Ranskalaisten yöpymisiä tilastoitiin 250 000 vuorokautta, mikä oli 8,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista suurimmat kasvuprosentit tulivat Kiinasta ja Yhdysvalloista. Kiinalaisten yöpymiset lisääntyivät noin 27 ja yhdysvaltalaisten 14,4 prosenttia. Näistä kahdesta maasta yöpymisiä kirjattiin majoitusliikkeissä noin 232 000 vuorokautta kummallekin. Japanilaisten yöpymiset lisääntyivät 5,4 prosenttia, ja heille kertyi vuonna 2016 noin 215 000 yöpymistä. Virolaisille kirjattiin reilut 190 000 ja norjalaisille 180 000 yöpymisvuorokautta. Virolaisten yöpymiset lisääntyivät 2,4 prosenttia, kun taas norjalaisten yöpymisissä oli lähes saman verran vähennystä. Kiinan, Yhdysvaltojen ja Ranskan ohella matkailu myös Alankomaista ja Italiasta lisääntyi selkeästi vuonna 2016.

Maanosittain tarkasteltuna suurin kasvuprosentti tuli Aasiasta, jossa Kiina ja Japani nostattivat yöpymiset yli 17 prosentin kasvuun, yöpymisten noustua kaikkiaan 856 000 vuorokauteen. Aasia ohitti nyt ensimmäistä kertaa yöpymisvuorokausien määrässä pohjoismaat, joista kirjattiin edellisvuoden tavoin reilut 845 000 yöpymistä. Kaikkiaan EU-maiden yöpymisiä kirjattiin lähes neljä prosenttia enemmän kuin vuonna 2015 eli lähes 306 000. Matkailu Amerikasta lisääntyi 12,4 prosenttia ja yöpymiset kohosivat runsaaseen 330 000 vuorokauteen. Matkailu Afrikasta sen sijaan hieman laski ja afrikkalaisten yöpymisiä kirjattiin noin 24 000 vuonna 2016.

Yöpymisten muutos 2016/2015, %

Yöpymisten muutos 2016/2015, %

Hotelliyöpymisiä 16,3 miljoonaa vuonna 2016

Hotelliyöpymisten kokonaismäärä oli 16,3 miljoonaa vuorokautta vuonna 2016, mikä oli kolme prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Kotimaisille matkailijoille tilastoitiin hotelliyöpymisiä 11,4 miljoonaa vuorokautta ja ulkomaisille matkailijoille 4,9 miljoonaa vuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 1,7 ja ulkomaisten matkailijoiden 6,8 prosenttia edellisvuodesta. Hotelliyöpymiset kattoivat 80 prosenttia kaikkien majoitusliikkeiden yöpymisistä. Ulkomaalaisten osuus hotelliyöpymisistä oli 30 prosenttia ja kaikkien majoitusliikkeiden yöpymisistä 28 prosenttia.

Hotellihuoneiden käyttöaste oli koko maan osalta 54 prosenttia vuonna 2016. Vuotta aiemmin se oli 52,3 prosenttia. Hotellihuoneen keskihinta on kasvanut vuodesta 2011 lähtien, jolloin keskihinta oli 88 euroa. Vuonna 2016 hotellihuoneen keskihinta oli 97 euroa.

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta vuosina 2015 ja 2016

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta vuosina 2015 ja 2016

Yöpymisten alueellinen kehitys vuonna 2016

Manner-Suomessa yöpymisten kasvu oli vuonna 2016 suurinta Lapissa, jossa yöpymisiä tilastoitiin 13 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Etelä-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä sekä Pohjois-Pohjanmaalla yöpymiset lisääntyivät 5–10 prosenttia. Lapissa, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Karjalassa majoitusliikkeiden kapasiteetti kasvoi jonkun verran, kun taas Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa kapasiteetti pieneni. Lisäksi Keski-Suomi, Varsinais-Suomi ja Etelä-Pohjanmaa kasvattivat yöpymisten määrää noin 3,5 ja Uusimaa 2,3 prosenttia. Pohjois-Savon, Pirkanmaan, Kainuun ja Etelä-Savon maakunnissa yöpymiset säilyivät lähes edellisvuoden tasolla. Kaikissa muissa maakunnissa yöpymiset vähenivät viime vuonna. Suurin yöpymisten vähennys mitattiin Kymenlaakson maakunnassa, 10 prosenttia, jossa myös majoitusliikkeiden kapasiteetti pieneni jonkun verran. Pohjanmaalla yöpymiset vähenivät 7,7 ja Pohjois-Karjalassa 6,4 prosenttia. Satakunnassa ja Päijät-Hämeessä yöpymisiä kirjattiin 1–3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015.
Ahvenanmaalla yöpymiset lisääntyivät 0,4 prosenttia edellisvuodesta.

Lukumääräisesti yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät eniten Lapissa, jossa yöpymisiä kirjattiin 310 000 vuorokautta enemmän ja Uudellamaalla, jossa yöpymisiä kertyi 123 000 vuorokautta enemmän kuin vuonna 2015.

Manner-Suomessa ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten osuus kaikista yöpymisistä oli Uudellamaalla sekä Lapissa 46, Etelä–Karjalassa 28 ja Etelä–savossa sekä Pohjanmaalla 20 prosenttia. Pohjanmaata lukuun ottamatta näissä maakunnissa oli myös eniten venäläisten yöpymisiä. Uudellamaalla venäläisten yöpymisiä kirjattiin 189 000, Etelä-Karjalassa 140 000 ja Etelä-Savossa 77 000 yöpymisvuorokautta. Lapissa venäläisten yöpymisiä kirjattiin noin 55 000 vuorokautta.

Pohjanmaalla ulkomaalaisten osuus kaikista yöpymisistä oli 20 prosenttia. Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa osuus oli 18 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaalla lähes 17 prosenttia. Muissa Manner-Suomen maakunnissa enintään joka kuudes yöpyminen oli ulkomainen.

Yöpymisten muutos maakunnittain 2016/2015,%

Yöpymisten muutos maakunnittain 2016/2015,%

Ulkomaiset yöpymiset kasvoivat Suomessa muuta Eurooppaa nopeammin vuonna 2016

Vuonna 2016 ulkomaiset yöpymiset kasvoivat Euroopassa neljä prosenttia. Suomessa ulkomaiset yöpymiset kasvoivat hieman muuta Eurooppaa nopeammin, 4,7 prosenttia. Lähialueillamme Pohjoismaissa ja Baltiassa kasvua kertyi 5,1 prosenttia. Ulkomaiset yöpymiset olivat vuonna 2016 kuitenkin Suomessa edelleen vuoden 2012 tasolla, kun muualla Euroopassa ulkomaiset yöpymiset ovat kasvaneet jo 16 prosenttia vuodesta 2012.

Ulkomaiset yöpymiset Euroopassa (2004 = 100)

Ulkomaiset yöpymiset Euroopassa (2004 = 100)

Kotimaiset yöpymisetkin kasvussa Euroopassa

Kotimaisten yöpymisten kasvussa Suomi ei aivan yltänyt muun Euroopan kasvuvauhtiin vuonna 2016. Kotimaiset yöpymiset koko Euroopassa kasvoivat 3,2 prosenttia vuonna 2016 kun Suomessa kotimaisten yöpymisten kasvu oli 2,4 prosenttia. Pohjoismaiden ja Baltian alueella kotimaisten yöpymisten kasvu jäi 2,1 prosenttiin.

Muiden Euroopan maiden yöpymistiedot perustuvat Eurostatin keräämiin eurooppalaisten majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttöä koskeviin kuukausitietoihin.

Kotimaiset yöpymiset Euroopassa (2004 = 100)

Kotimaiset yöpymiset Euroopassa (2004 = 100)

Majoitusliikkeiden määrä väheni vuonna 2016

Vuonna 2016 Tilastokeskuksen majoitusliikerekisteriä on päivitetty ympäri vuoden uusilla ja lopettaneilla liikkeillä. Vuonna 2016 tilastoitavien majoitusliikkeiden lukumäärä väheni 24 liikkeellä. Huonekapasiteetti kuitenkin kasvoi 228 huoneella ja vuoteitten lukumäärä 1 202 vuoteella. Kapasiteetin kasvu kohdistui hotelleihin, kun taas leirintäalueilla ja muissa majoitusliikkeissä niin liikkeiden, huoneiden kuin vuoteiden määrä laski vuoteen 2015 verrattuna.

Vuonna 2016 tilastoinnin piiriin kuului yhteensä 1 368 majoitusliikettä: 653 hotellia, 119 matkustajakotia, 328 lomakylää, 230 leirintäaluetta ja 38 retkeilymajaa. Hotellitasoiset lomakylät sisältyvät hotelleihin. Majoitusliikkeissä oli 65 754 huonetta (tai mökkiä), joissa oli yhteensä 162 482 vuodepaikkaa. Huone- ja vuodekapasiteetin lisäksi majoitusliikkeillä oli käytettävissä 20 806 sähköliitäntäpisteellä varustettua matkailuvaunu/-autopaikkaa, joista 16 054 sijaitsi leirintäalueilla. 

Kun majoitusliikkeiden kapasiteettia tarkastellaan huoneiden lukumäärän mukaan, niin tilastossa oli 1 008 alle 50 huoneen liikettä ja 360 majoitusliikettä, joissa oli vähintään 50 huonetta vuonna 2016. Vuodekapasiteetilla mitattuna alle sadan vuoteen majoitusliikkeitä oli 933 ja vähintään sadan vuodepaikan omaavia liikkeitä oli kaikkiaan 435.

Vuonna 2016 ympäri vuoden auki olevia majoitusliikkeitä oli 1 084 ja osan vuodesta auki olevia liikkeitä oli 284, jotka suurelta osin olivat leirintäalueita ja lomakyliä.


Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Reetta Moilanen

Julkaisu pdf-muodossa (544,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/matk/2016/matk_2016_2017-04-27_tie_001_fi.html