Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.9.2006

Bruttokansantuote kasvoi 1,9 % vuoden 2006 2. neljänneksellä

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi huhti-kesäkuussa 1,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2005 toiseen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 6 prosenttia suurempi, kausitasoitettu bruttokansantuotteen vastaava muutos vuotta aiemmasta oli 6,6 prosenttia. Vuoden toisella neljänneksellä työpäiviä oli kolme vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vertailuajankohtaan osui myös puu- ja paperiteollisuuden työkiista. Tammi-maaliskuussa bruttokansantuote kasvoi tarkistettujen tietojen mukaan 5,9 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja 2,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

Kansantalouden tuotantoa ovat vuoden toisella neljänneksellä lisänneet kaikki kysyntäkomponentit; vienti, kotitalouksien kulutus ja investoinnit. Huhti-kesäkuussa kotitalouksien kulutusmenot lisääntyivät 3,5 prosenttia vuoden takaisesta. Vaatteita, jalkineita, huonekaluja ja erityisesti kodinkoneita ja -elektroniikkaa ostettiin runsaasti. Kiinteät investoinnit lisääntyivät vajaat 3 prosenttia. Rakennusinvestoinnit kasvoivat 5 prosenttia ja kone- ja laiteinvestoinnit lisääntyivät alle prosentin. Tuonti lisääntyi 7 prosenttia vuotta aiemmasta ja viennin määrä lisääntyi 15 prosenttia.

Bruttokansantuote, vuosineljänneksittäin vuoden 2000 hintoihin

Kansantalouden neljännesvuositilinpidossa on uudistettu arvonlisäyksen laskentamenetelmää. Toimialoittainen arvonlisäys lasketaan vähentämällä tuotoksesta välituotekäyttö.

Samalla on siirrytty kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen, jossa perusvuotena on aina edellinen vuosi, mutta tiedot julkaistaan viitevuoden 2000 hinnoin ilmaistuina.

Myös edellisten neljännesten tietoja tarkistetaan aina uuden neljänneksen julkaisun yhteydessä. Neljännesvuositiedot tarkentuvat kunnes vuositilinpidon lopulliset tiedot julkaistaan noin kahden vuoden viipeellä.

Menetelmäseloste

Lähde: Kansantalouden tilinpito 2006, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 8.9.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 2. vuosineljännes 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2006/02/ntp_2006_02_2006-09-08_tie_001.html