Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Neljännesvuositilinpidon laskentamenetelmä uudistettu, uudet aikasarjat alkavat vuodesta 1990

Kansantalouden neljännesvuositilinpidossa vuonna 2006 aloitettu volyymisarjojen sekä arvonlisäyksen laskentamenetelmän uudistusprojekti on nyt valmis. Kaikki volyymiluvut julkaistaan viitevuoden 2000 hinnoin ilmaistuina sarjoina, jotka on ketjutettu edellisen vuoden keskihinnoin lasketuista neljännesvolyymeista ns. Annual overlap-menetelmää käyttäen. Ketjutetuissa volyymisarjoissa ei ole kiinteää perusvuotta, josta hintapainot määräytyvät, vaan perusvuotena on aina edellinen vuosi.

Toimialoittainen arvonlisäys lasketaan vähentämällä tuotoksesta välituotekäyttö. Volyymilaskelmissa käypähintainen tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen edellisen vuoden keskihintaisiksi ja arvonlisäys edellisen vuoden keskihinnoin saadaan näiden lukujen erotuksena (ns. kaksoisdeflatointi). Laskentamenetelmästä johtuen yksittäisten toimialojen arvonlisäykset saattavat olla volatiileja. Toimialatiedot onkin nähtävä välivaiheena laskennassa, jossa pyritään mahdollisimman luotettavaan toimialojen arvonlisäysten summaan koko taloudelle.

5.12.2007 julkaistuissa uusissa aikasarjoissa kaikki volyymisarjat on ensin deflatoitu käypähintaisista luvuista edellisen vuoden keskihintaisiksi volyymeiksi käyttäen soveltuvia hintaindeksejä, jonka jälkeen sarjat on ketjutettu viitevuoden 2000 hintaisiksi annual overlap-menetelmällä. Käypähintaiset arvonlisäyssarjat on laskettu uudelleen hyödyntämällä liikevaihtotietoja 1995N1 alkaen. Arvonlisäyssarjojen volyymit on laskettu kaksoisdeflatoituina 2001N1 alkaen. Arvonlisäyssarjojen vuosien 1990-2000 edellisen vuoden keskihintaiset volyymit on laskettu deflatoimalla käypähintainen arvonlisäys tuottajahintaindeksin tai vastaavan hintaindeksin muutoksella. Kaikki alkuperäiset sarjat on täsmäytetty vuositilinpidon tasoihin.

Vanhat neljännesvuositilinpidon aikasarjat 1975N1-2007N2 ovat edelleen saatavilla Tilastokeskuksen ASTIKA-palvelussa tai pyydettäessä. Vanhat aikasarjat eivät ole vertailukelpoisia nyt julkaistujen aikasarjojen kanssa, eikä niitä tule yhdistellä toisiinsa.

Lisätietoja kansantalouden tilinpidon uudistuksesta löytyy Tilastokeskuksen internetsivulta http://tilastokeskus.fi/til/vtp/2006/vtp_2006_2006-03-31_men_001.html

Tietoa neljännesvuositilinpidon volyymimenetelmistä löytyy IMF:n neljännesvuositilinpidon manuaalin luvusta 9: http://www.imf.org/external/pubs/ft/qna/2000/textbook/ch9.pdf


Päivitetty 28.3.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 2007, Neljännesvuositilinpidon laskentamenetelmä uudistettu, uudet aikasarjat alkavat vuodesta 1990 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2007/ntp_2007_2007-12-17_men_001.html