Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 3.5.2005

Opettajien määrä lähes edellisvuoden tasolla

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2003 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa oli yhteensä noin 79 000 opettajaa ja muuta henkilökuntaa oli noin 55 000 (syksyn 2003 poikkileikkaustilanne). Yhteismäärät eivät poikkea juurikaan vuoden 2002 tasosta. Oppilaitosten henkilökunnan määrä on noin viisi prosenttia työvoimasta ja noin kahdeksan prosenttia työllisistä. Naisten osuus kaikista opettajista (peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopistot) oli 63 %. Suhteellisesti eniten naisia oli peruskoulun opettajissa: 72 %, kun taas yliopistoissa naisopettajia oli 40 %. Sukupuolijakauma on edellisvuoden kaltainen.

Vuonna 2003 opettajista 35 % oli 50-vuotiaita tai sitä vanhempia. Yli 50-vuotiaita opettajia oli suhteellisesti eniten ammattikorkeakouluissa 42 % ja vähiten peruskouluissa 30 %. Peruskoulunopettajien mediaani-ikä oli 43, lukioissa 47, ammattikouluissa ja ammattikorkeakouluissa 47 sekä yliopistoissa 48 vuotta. Edelliseen vuoteen verrattuna vain yliopisto-opettajien mediaani-ikä oli noussut selkeästi (3 vuotta). Maakunnittaiset opettajien ikäryhmätiedot oppilaitosryhmittäin löytyvät StatFin -tilastotietokannasta aihealueen "Koulutus" kohdalta.

Opettajat oppilaitosryhmittäin 2003

Oppilaitosryhmä Rehtorit ja johtajat Lehtorit ja tuntiopettajat Erityisopettajat Luokanopettajat Yliopisto-opettajat 1) Opettajat yhteensä
 
  Yhteensä Naisia (%) Yhteensä Naisia (%) Yhteensä Naisia (%) Yhteensä Naisia (%) Yhteensä Naisia (%)
Peruskoulu 1 276 36 19 917 73 5 117 77 18 003 72 - - 44 313
Lukio 416 34 6 879 68 - - - - - - 7 295
Ammatillinen oppilaitos 371 42 13 687 51 - - - - - - 14 058
Ammattikorkeakoulu 127 48 5 907 56 - - - - - - 6 034
Yliopisto - - - - - - - - 7 755 40 7 755
  2 190 38 46 390 63 5 117 77 18 003 72 7 755 40 79 455

1) Yliopisto-opettajat sisältää professorit, lehtorit ja yliassistentit sekä assistentit ja tuntiopettajat.

Lähde: Opettajatilasto 2003, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Huhta (09) 1734 2632, tyossakaynti.tilasto@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

[an error occured while processing this directive]

Päivitetty 3.5.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opettajat ja muu henkilökunta [verkkojulkaisu].
2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ope/2003/ope_2003_2005-05-03_tie_001.html