Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.5.2008

Ylioppilastutkinnon suorittaa lähes 90 prosenttia, ammatillisen ja korkeakoulututkinnon yli 70 prosenttia aloittaneista

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2000 uusista lukio-opiskelijoista lähes 90 prosenttia oli suorittanut ylioppilastutkinnon 2006 loppuun mennessä. Samassa ajassa ammatillisen perusasteen uusista opiskelijoista 72 prosenttia suoritti ammatillisen tutkinnon. Ammattikorkeakoulututkinnon suoritti vuoden 2006 loppuun mennessä 71 prosenttia yhdentoista ja puolen vuoden takaisista ammattikorkeakoulujen uusista opiskelijoista. Samassa ajassa yliopistojen uusista opiskelijoista noin 75 prosenttia suoritti ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon.

Lyhyemmän aikavälin tarkastelussa eri sektoreiden läpäisyasteissa on enemmän vaihtelua. Kolmessa ja puolessa vuodessa ylioppilastutkinnon läpäisyaste oli liki 80 prosenttia ja ammatillisen perustutkinnon läpäisyaste 61 prosenttia. Neljässä ja puolessa vuodessa ammattikorkeakoulututkinnon nuorten koulutuksen läpäisi 40 prosenttia uusista opiskelijoista. Yliopistotutkinnon uusien opiskelijoiden läpäisyaste oli viidessä ja puolessa vuodessa 32 prosenttia.

Ammatillisessa koulutuksessa kolmen ja puolen vuoden kuluttua aloittamisesta korkeimmat läpäisyasteet olivat humanistisella ja kasvatusalalla, jolla saman alan ammatillisen tutkinnon oli suorittanut 69 prosenttia. Alhaisin läpäisyaste on luonnontieteiden alalla, 47 prosenttia. Ammattikorkeakouluissa vuoden 2002 uusista opiskelijoista neljän ja puolen vuoden kuluttua korkein läpäisyaste oli sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, 66 prosenttia. Alhaisin läpäisyaste oli tekniikan ja liikenteen alalla, 20 prosenttia. Yliopistojen vuoden 2001 uusista opiskelijoista suhteellisesti eniten ylempiä korkeakoulututkintoja vuoden 2006 loppuun mennessä suorittivat yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan opiskelijat ja vähiten tekniikan ja liikenteen alan opiskelijat.

Miehillä koulutuksen läpäisy on kaikilla koulutussektoreilla naisten tasoa alempana. Lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa miesten läpäisyaste on vain muutaman prosenttiyksikön verran naisten läpäisyastetta alhaisempi, mutta korkeakoulututkinnoissa ero on huomattavasti suurempi. Yksitoista ja puoli vuotta tutkinnon aloittamisen jälkeen miehistä ammattikorkeakoulututkinnon oli suorittanut 64 prosenttia, kun taas naisista samassa ajassa tutkinnon suoritti 78 prosenttia. Ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon yhdessätoista ja puolessa vuodessa suoritti miehistä 67 prosenttia ja naisista 82 prosenttia.

Koulutussektoreittainen läpäisyaste eri tarkasteluaikaväleillä vuoden 2006 loppuun mennessä

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola (09) 1734 3678, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja:Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 8.5.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opku/2006/opku_2006_2008-05-08_tie_001.html