Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Lapsiperhetyypit vaihtelevat eri alueilla

4.1 Ahvenanmaalla, Kainuussa ja Lapissa suhteellisesti eniten avopariperheitä

Aviopariperhe on tavallisin lapsiperhetyyppi kaikissa maakunnissa, vaikka selviä erojakin on havaittavissa. Eroihin vaikuttavat avopari- ja yhden vanhemman perheiden yleisyys maakunnissa. Suhteellisesti eniten avopareja on Ahvenanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Ahvenanmaalla 30 prosenttia lapsiperheistä on avoparien perheitä, Kainuussa ja Lapissa 23 prosenttia. Maan pienin avopariperheiden osuus on Keski-Pohjanmaalla, 16 prosenttia.

Kuvio 7. Avopariperheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2012

Kuvio 7. Avopariperheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2012

Kuntatasolla tarkastellen Ahvenanmaan kunnat sijoittuvat avoparien yleisyydessä kärkipäähän. Manner-Suomen kunnista kärjessä on Savukoski, jonka lapsiperheistä 36 prosenttia on avoparien perheitä. Närpiössä ja Suomussalmella avoparien osuus lapsiperheistä on 32 prosenttia ja Luhangassa 31 prosenttia. Manner-Suomessa suhteellisesti vähiten avoparien lapsiperheitä on Luodon kunnassa, kuusi prosenttia.

4.2 Yhden vanhemman perheiden yleisyydessä alueellisia eroja

Yhden vanhemman lapsiperheiden yleisyydessä on myös selvää alueittaista vaihtelua. Maakuntien luvuissa Pohjanmaan maakunnat poikkeavat muista maakunnista perinteisen perheen suuntaan (kuvio 8). Yhden vanhemman perheitä on siellä vähiten. Eniten yhden vanhemman lapsiperheitä on Päijät-Hämeessä (22,8 %) ja Uudellamaalla (22,6 %). Päijät-Hämeessä osuus on korkea Lahden ja Uudellamaalla Helsingin ansiosta.

Kuvio 8. Yhden vanhemman perheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2012

Kuvio 8. Yhden vanhemman perheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2012

Maakuntien välinen vaihtelu yhden vanhemman lapsiperheiden osuudessa johtuu äiti ja lapsia -perheiden erilaisista osuuksista. Isä ja lapsia -perheiden osuus lapsiperheistä on lähes kaikissa maakunnissa 2−3 prosenttia. Etelä-Karjalassa ja Kainuussa osuus on 3,5 ja Ahvenanmaalla neljä prosenttia.

Kuntatasolla yhden vanhemman lapsiperheitä on suhteellisesti eniten Manner-Suomen kunnista Helsingissä ja Hartolassa (28 %) sekä Kemissä ja Turussa (28 %). Ahvenanmaalta löytyvät koko Suomen korkeimmat prosenttiosuudet (Sottunga 40 %, Kökar 35 % ja Maarianhamina 28 %), mutta Sottungan ja Kökarin kohdalla on huomattava, että näin pienissä kunnissa jo muutaman perheen tyypin muutos saattaa muuttaa prosenttiosuuksia paljon.

Suhteellisesti vähiten yhden vanhemman lapsiperheitä on Manner-Suomessa Luodossa ja Pedersöressä (5 %), Ahvenanmaalla taas Vårdössä (7 %).

Luotoa voitaneen pitää Suomen perherakenteeltaan perinteisimpänä kuntana, koska siellä yhden vanhemman lapsiperheiden osuus on maan pienin ja vastaavasti avioparien suurin. Lisäksi lapsiperheen keskimääräinen kotona asuvien alaikäisten määrä on Luodossa 2,68, maan seitsemänneksi korkein. Korkeimmat luvut ovat Lumijoella (2,90), Sievissä (2,85) ja Perhossa (2,85). Koko maan keskiarvo on 1,83.

Yhden vanhemman lapsiperheiden isien ja äitien yleisin siviilisääty on eronnut, isistä 52 prosenttia ja äideistä 44 prosenttia on eronneita. Leskiä on miehistä vain viisi prosenttia, naisista ainoastaan kolme prosenttia. Avoliittojen purkautumiset ovat lisänneet naimattomien määrää yhden vanhemman lapsiperheissä. Jo 41 prosenttia äiti ja lapsia -perheiden äideistä on naimattomia, isä ja lapsia -perheiden isistä 28 prosenttia (taulukko 3, luku 1).


Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 13.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2012, 4. Lapsiperhetyypit vaihtelevat eri alueilla . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2012/02/perh_2012_02_2013-11-22_kat_004_fi.html