Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

4. Typer av barnfamiljer varierar i olika områden

4.1 På Åland, i Kajanaland och Lappland relativt sett flest sambofamiljer

Den vanligaste typen av barnfamilj i alla landskap är familjer som består av ett gift par, även om det också finns tydliga skillnader mellan landskapen. Skillnaderna beror på hur vanligt det är med familjer med sambor och enföräldersfamiljer i landskapet. Det finns relativt sett flest samboende par på Åland, i Kajanaland och i Lappland. På Åland är 30 procent av barnfamiljerna sambofamiljer, i Kajanaland och Lappland är andelen 23 procent. Den lägsta andelen sambofamiljer i hela landet finns i Mellersta Österbotten, 16 procent.

Figur 7. Andelen sambofamiljer av barnfamiljerna efter landskap år 2012

Figur 7. Andelen sambofamiljer av barnfamiljerna efter landskap år 2012

Sett till kommunnivå är sambofamiljer vanligast i de åländska kommunerna. Av kommunerna i Fasta Finland har Savukoski flest sambofamiljer av barnfamiljer, dvs. 36 procent. I Närpes och Suomussalmi är de sammanboende parens andel av barnfamiljerna 32 procent och i Luhango 31 procent. I Fasta Finland finns den relativt sett lägsta andelen barnfamiljer med sambor i Larsmo, dvs. sex procent.

4.2 Regionala skillnader i hur allmänna enföräldersfamiljerna är

Det finns också tydliga regionala variationer i hur vanligt det är med enföräldersfamiljer. I siffrorna över landskap avviker landskapen i Österbotten från de övriga landskapen, till förmån för den traditionella familjen (figur 8). Det finns minst enföräldersfamiljer där. Flest enföräldersfamiljer finns det i Päijänne-Tavastland (22,8%) och i Nyland (22,6%). I Päijänne-Tavastland är andelen hög på grund av Lahtis och i Nyland på grund av Helsingfors.

Figur 8. Andelen enföräldersfamiljer av barnfamiljerna efter landskap 2012

Figur 8. Andelen enföräldersfamiljer av barnfamiljerna efter landskap 2012

Variationerna mellan landskapen i andelen enföräldersfamiljer beror på olika andelar familjer med mor och barn. Andelen familjer med far och barn av alla barnfamiljer är 2–3 procent i nästan alla landskap. I Södra Karelen och i Kajanaland är andelen familjer med far och barn 3,5 procent och på Åland fyra procent.

På kommunnivå finns det relativt sett flest enföräldersfamiljer av alla kommuner i Fasta Finland i Helsingfors och Hartola (28 %) samt i Kemi och Åbo (28 %). De högsta procentandelarna i hela Finland finns på Åland (Sottunga 40 %, Kökar 35 % och Mariehamn 28 %), men när det gäller Sottunga och Kökar bör man beakta att redan en ändring av familjetyp bland några familjer i så små kommuner kan leda till stora förändringar av procentandelarna.

Relativt sett minst enföräldersfamiljer i kommunerna i Fasta Finland finns det i Larsmo och Pedersöre (5%). På Åland finns det minst enföräldersfamiljer på Vårdö (7 %).

Larsmo kan anses vara den mest traditionella kommunen i Finland, om man ser till familjestrukturen, eftersom kommunen har den lägsta andelen enföräldersfamiljer och på motsvarande sätt den högsta andelen familjer med gifta par. Dessutom är det genomsnittliga antalet hemmaboende minderåriga barn i barnfamiljer sjunde högst i Larsmo, dvs. 2,68. Högst är antalet i Lumijoki (2,90), Sievi (2,85) och Perho (2,85). Medeltalet för hela landet är 1,83.

Det vanligaste civilståndet bland fäder och mödrar i enföräldersfamiljer är frånskild, av fäderna är 52 procent och av mödrarna 44 procent frånskilda. Bara fem procent av männen är änklingar och bara tre procent av kvinnorna änkor. Upplösta samboförhållanden har ökat antalet ogifta i enföräldersfamiljer. I familjerna med mor och barn är redan 41 procent av mödrarna ogifta, av fäderna i familjerna med far och barn 28 procent (tabell 3, kapitel 1).


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 13.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2012, 4. Typer av barnfamiljer varierar i olika områden . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2012/02/perh_2012_02_2013-11-22_kat_004_sv.html