Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

7. Yksinasuminen on tyypillisempää naisille

Yksinasuvien osuus koko väestöstä on kasvanut vähitellen kahden vuosikymmenen takaisesta 16 prosentista nykyiseen 21 prosenttiin. Noin kolmannes väestöstä asuu kahden hengen asuntokunnissa. Vähintään viiden hengen asuntokuntia on 13 prosenttia.

Kuvio 13. Asuntokuntaväestö asuntokunnan koon mukaan 1990–2016

Kuvio 13. Asuntokuntaväestö asuntokunnan koon mukaan 1990–2016

Kaiken kaikkiaan naiset asuvat miehiä useammin yksin. 18 vuotta täyttäneistä naisista 27 prosenttia asuu yksin, miehistä 24 prosenttia. Yksinasuminen jakautuu iän suhteen miehillä ja naisilla hieman eri tavoin. Naisten elämänkaarella yksinasumisessa on enemmän vaihtelua kuin miehillä. Vähän yli parikymppisenä useampi kuin joka neljäs nainen asuu yksin, minkä jälkeen yksin asumisen todennäköisyys laskee. Kaikkein todennäköisintä yksin asuminen on vanhana: 80 vuotta täyttäneistä naisista yli puolet asuu yksin. Harvinaisinta naisten yksinasuminen on ikäryhmissä 39−41, jolloin yksin asuu joka kymmenes nainen.

Kuten nuorista naisista, myös nuorista miehistä yli neljäsosa asuu yksin. Miesten yksinasuminen ei kuitenkaan vähene nuoressa aikuisuudessa yhtä paljon kuin naisten yksinasuminen. Alimmillaan yksinasuvien miesten osuus on ikäryhmissä 39–45, jolloin hieman yli viidennes miehistä asuu yksin. Yksinasuvien miesten osuus pysyy reilussa viidenneksessä lähes kahdeksaankymmeneen ikävuoteen asti. Tämän jälkeen yksinasuvien osuus kasvaa. Kaikkein vanhimmissakin ikäryhmissä vajaa puolet miehistä asuu yksin.

Vuoden 1990 jälkeen miesten yksinasuminen on yleistynyt lähes kaikissa ikäryhmissä, erityisesti työikäisillä ja yli 90-vuotiailla. Naisilla yksinasuminen on yleistynyt erityisesti alle 25-vuotiailla ja yli 85-vuotiailla. 65–80-vuotiailla naisilla yksinasuminen on nyt harvinaisempaa kuin vuonna 1990. Määrällisesti suurimmat yksinasujien ryhmät sukupuolittain ovat 69-vuotiaat naiset, 14 200 henkeä, ja 25-vuotiaat miehet, 11 700 henkeä.

Kuvio 14. Yksinasuvien miesten ja naisten osuus ikäluokasta 1990 ja 2016

Kuvio 14. Yksinasuvien miesten ja naisten osuus ikäluokasta 1990 ja 2016

Lähde: Väestö- ja oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2016, 7. Yksinasuminen on tyypillisempää naisille . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2016/02/perh_2016_02_2017-11-24_kat_007_fi.html