Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.4.2011

Pahoinpitelyt lisääntyivät ja moottoriajoneuvoihin kohdistuneet anastusrikokset vähenivät tammi-maaliskuussa 2011

Poliisin , tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä kaikkiaan 93 000 rikosta, mikä oli 5 700 tapausta (6 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Viiden edellisen vuoden aikana tammi-maaliskuussa rikoksia ilmoitettiin keskimäärin 89 000. Omaisuusrikoksia ilmeni 50 000, mikä oli 2 000 tapausta eli neljä prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 9 300, mikä oli 25 prosenttia sekä edellisvuotta että vuosien 2006-2010 keskimäärää enemmän. Lisäksi kirjattiin 121 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta.

Pahoinpitelyrikokset kuukausittain 2010–2011

Pahoinpitelyrikokset kuukausittain 2010–2011

Pahoinpitelyrikosten määrä tammi-maaliskuussa oli 2000-luvun suurin. Niitä tuli tietoon 8 800, edellisvuoden vastaavan luvun oltua 7 000. Ajanjaksolla 2000-2010 pahoinpitelyrikoksia ilmoitettiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä keskimäärin 6 400. Törkeät pahoinpitelyt lisääntyivät 13 prosenttia. Niitä tuli ilmi 503, kymmenen aiemman vuoden keskiarvon oltua 495. Osa lievistä pahoinpitelyistä siirtyi vuoden 2011 alusta virallisen syytteen alaisiksi, eikä esitutkinnan käynnistäminen siten enää ole riippuvainen uhrin tahdosta. Muutoksen vaikutuksia pahoinpitelyrikosten lukumääriin ei vielä voi arvioida.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 1 800, mikä on kahdeksan prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on vähentynyt kolmannekseen.

Rattijuopumukset vähenivät muutamana edellisenä vuonna, mutta nyt niiden määrä kasvoi. Kaikkiaan rattijuopumuksia tuli ilmi 4 100 eli kolme prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Törkeät rattijuopumukset vähenivät prosentin ja muut rattijuopumukset lisääntyivät 8 prosenttia.

Ryöstöjä ilmoitettiin 385, mikä oli 17 prosenttia edellistä vuotta enemmän. 2000-luvulla ryöstöjä tuli tietoon tammi-maaliskuussa keskimäärin 423.

Raiskauksia ilmoitettiin vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä 185, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 244. Raiskauksia on 2000-luvulla ollut vuosittain keskimäärin 137. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 448, mikä on kaksi kertaa niin paljon kuin 2000-luvun aiempien vuosien keskiarvo. Tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Huumausainerikoksia kirjattiin 4 900, mikä on 9 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Törkeiden huumausainerikosten määrä lisääntyi 18 prosenttia. Niitä tuli ilmi 250.

Petoksia on 2000-luvulla ollut tammi-maaliskuussa keskimäärin 3 400. Vuonna 2011 niiden määrä oli 4 200, mikä on neljä prosenttia edellisvuotta enemmän.

Vahingontekojen määrä oli 2000-luvun tammi-maaliskuun keskiarvoa, 9 900 hieman pienempi. Vahingontekoja tuli ilmi nyt 9 800, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä ei ole vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen ovat vähäisiä.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi–maaliskuussa 2011 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-maaliskuu 2011 Muutos Tammikuu Muutos Helmikuu Muutos Maaliskuu Muutos
KAIKKI RIKOKSET 1) 92 798 5 651 32 004 2 729 28 044 1 509 32 750 1 413
-murto 7 648 346 2 500 -94 2 428 235 2 720 205
-moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 1 765 -147 622 -69 522 -42 621 -36
-ryöstö 385 55 148 30 116 25 121 -
-vahingonteko 9 759 931 3 323 257 2 917 486 3 519 188
-tappo, murha ja surma 28 -1 12 5 7 -5 9 -1
-pahoinpitely 8 801 1 811 3 248 804 2 638 537 2 915 470
-raiskaus 185 -59 61 16 51 5 73 -80
-rattijuopumus 4 120 109 1 484 140 1 169 -55 1 467 24
-huumausainerikos 4 899 385 1 762 147 1 438 126 1 699 112
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja liikennerikkomusten määrä tammi– maaliskuussa 2011 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-maaliskuu 2011 Muutos Tammikuu Muutos Helmikuu Muutos Maaliskuu Muutos
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä liikennerikkomus,tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 120 968 -7 722 42 242 -2 239 35 973 -8 315 42 753 2 832
-nopeusrajoitusten rikkominen 1) 74 392 -10 168 27 228 -3 474 21 691 -7 013 25 473 319
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2011, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09) 1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (14 sivua 273,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.4.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 1. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/polrik/2011/01/polrik_2011_01_2011-04-18_tie_001_fi.html