Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.4.2011

Misshandelsfallen ökade och antalet olovliga tillgrepp av motorfordon minskade under januari-mars 2011

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under första kvartalet år 2011 kännedom om totalt 93 000 brott, vilket var 5 700 fall (6 procent) fler än under motsvarande period året innan. Under de senaste fem åren anmäldes under januari–mars i genomsnitt 89 000 brott. Antalet egendomsbrott var 50 000, vilket var 2 000 fall, dvs. fyra procent, fler än år 2010. Polisen fick kännedom om 9 300 brott mot liv och hälsa, dvs. 25 procent fler än i genomsnitt såväl under året innan som under åren 2006–2010. Dessutom bokfördes 121 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser.

Misshandelsbrott månadsvis 2010–2011

Misshandelsbrott månadsvis 2010–2011

Antalet misshandelsbrott under januari–mars var det största under 2000-talet. Dessa brott uppgick till 8 800, medan motsvarande siffra för året innan var 7 000. Under perioden 2000–2010 anmäldes i genomsnitt 6 400 misshandelsbrott under det första kvartalet. Antalet fall av grov misshandel ökade med 13 procent. Dessa uppgick till 503, medan genomsnittet för de föregående tio åren var 495. En del av de lindriga missfallen hör under allmänt åtal fr.o.m. början av år 2011, dvs. inledandet av förundersökningen är således inte längre beroende av offrets vilja. Ändringens inverkan på antalen misshandelsbrott kan ännu inte uppskattas.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet fortskaffningsmedel uppgick till 1 800, vilket är åtta procent färre än året innan. Sedan början av 2000-talet har antalet sådana fall minskat med en tredjedel.

Rattfyllerierna minskade under de senaste några åren, men nu ökade deras antal. Sammanlagt uppdagades 4 100 rattfyllerifall, dvs. tre procent fler än år 2010. Antalet grova rattfyllerifall minskade med en procent, medan antalet övriga rattfyllerifall ökade med 8 procent.

Antalet anmälda rån var 385, vilket var 17 procent fler än året innan. Under 2000-talet fick polisen kännedom om i genomsnitt 423 rån under januari–mars.

Under första kvartalet 2011 anmäldes 185 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 244. Under 2000-talet har antalet våldtäkter per år varit i genomsnitt 137. Polisen fick kännedom om 448 sexuella utnyttjanden av barn, vilket är två gånger så många som genomsnittet för tidigare år under 2000-talet. Antalen våldtäkter och sexuella utnyttjanden av barn varierar mycket från år till år. Enstaka polisanmälan kan innehålla händelsekedjor omfattande flera delgärningar.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 4 900, dvs. 9 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet grova narkotikabrott ökade med 18 procent – 250 sådana fall avslöjades.

Under 2000-talet har antalet bedrägerier under januari–mars uppgått till i genomsnitt 3 400. År 2011 uppgick deras antal till 4 200, dvs. fyra procent fler än året innan.

Antalet skadegörelser var något mindre än genomsnittet, 9 900, för januari–mars under 2000-talet. Nu avslöjades 9 800 skadegörelser, vilket är 11 procent fler än året innan.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser finns nu i en egen tabell. Det totala antalet brott är inte jämförbart med tidigare presenterade siffror. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen.

Fr.o.m. början på år 2009 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom. Ändringarna inverkar bara lite på jämförbarheten av brott.

Antalet brott av viss typ i januari–mars 2011 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-Mars 2011 Förändring Januari 2011 Förändring Februari 2011 Förändring Mars 2011 Förändring
ALLA BROTT 1) 92 798 5 651 32 004 2 729 28 044 1 509 32 750 1 413
-inbrott 7 648 346 2 500 -94 2 428 235 2 720 205
-olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 1 765 -147 622 -69 522 -42 621 -36
-rån 385 55 148 30 116 25 121 -
-skadegörelse 9 759 931 3 323 257 2 917 486 3 519 188
-dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 28 -1 12 5 7 -5 9 -1
-misshandel 8 801 1 811 3 248 804 2 638 537 2 915 470
-våldtäkt 185 -59 61 16 51 5 73 -80
-rattfylleri 4 120 109 1 484 140 1 169 -55 1 467 24
-narkotikabrott 4 899 385 1 762 147 1 438 126 1 699 112
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Antalet äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari–mars 2011 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-Mars 2011 Förändring Januari 2011 Förändring Februari 2011 Förändring Mars 2011 Förändring
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 120 968 -7 722 42 242 -2 239 35 973 -8 315 42 753 2 832
Fartbegränsningsöverskridning 1) 74 392 -10 168 27 228 -3 474 21 691 -7 013 25 473 319
1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2011, 1a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (244,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 1:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2011/01/polrik_2011_01_2011-04-18_tie_001_sv.html