Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 15.10.2012

Murtojen määrä väheni tammi-syyskuussa 2012

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2012 tammi-syyskuussa kaikkiaan 325 000 rikosta, mikä oli 20 000 tapausta (kuusi prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Rikosten määrä oli viiden edellisen vuoden tammi-syyskuussa keskimäärin 335 000. Omaisuusrikoksia ilmeni 182 000, mikä oli 13 000 tapausta eli seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011 samaan aikaan. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 30  000, mikä on seitsemän prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Lisäksi kirjattiin 338 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta.

Murrot tammi-syyskuussa 2000–2012

Murrot tammi-syyskuussa 2000–2012

Murtojen (luvatta tunkeutuen tehdyt varkaudet, törkeät varkaudet ja näpistykset) määrä on vähentynyt 2000-luvulla tammi-syyskuussa huomattavasti. Vuoden 2012 tammi-syyskuussa murtoja oli 27 000, mikä on yhdeksän prosenttia edellisvuotta vähemmän. Murtoja on 2000-luvulla ollut tammi-syyskuussa keskimäärin 41 000. Erityisesti ovat vähentyneet moottoriajoneuvoihin kohdistuneet murrot. Niitä tuli ilmi vuoden 2012 tammi-syyskuun aikana 8 400, mikä on viidenneksen vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona ja vajaa puolet 2000-luvun aiempien vuosien keskiarvosta. Asuntomurtoja lukuun ottamatta myös muiden murtotyyppien määrät vähenivät edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2012 tammi-syyskuussa 28 000, edellisvuoden vastaavan ajan luvun oltua 30 000. Edellisen vuoden alussa voimaan tullut lainmuutos lisäsi vuonna 2011 kirjattujen pahoinpitelyjen määrää. Ajanjaksolla 2000-2011 pahoinpitelyrikoksia ilmoitettiin tammi-syyskuussa keskimäärin 23 000. Törkeät pahoinpitelyt vähenivät 12 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Niitä tuli ilmi 1 400 vuosien 2000-2011 tammi-syyskuun keskiarvon oltua 1 700.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 7 000, mikä on 25 prosenttia vähemmän kuin tammi-syyskuussa edellisvuonna. Näiden rikosten määrä oli vuoden 2012 tammi-syyskuussa puolet 2000-luvun aikaisempien vuosien vastaavan ajanjakson keskiarvosta.

Pysyttyään muutaman vuoden lähes ennallaan rattijuopumusten määrä kääntyi laskuun vuoden 2012 tammi-syyskuussa. Kaikkiaan rattijuopumuksia tuli ilmi 15 000. Törkeät rattijuopumukset vähenivät seitsemän ja muut rattijuopumukset 10 prosenttia. 2000-luvulla rattijuopumuksia tuli tietoon tammi-syyskuussa keskimäärin 19 000.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 256, mikä oli kaksi prosenttia edellistä vuotta enemmän. 2000-luvulla ryöstöjä tuli tietoon tammi-syyskuussa keskimäärin 1 451.

Raiskauksia ilmoitettiin vuoden 2012 tammi-syyskuussa 818, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 769. Raiskauksia on 2000-luvulla ollut tammi–syyskuussa keskimäärin 527. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1 164, mikä on 80 prosenttia (516 tapausta) enemmän kuin 2000-luvun aiempien vuosien keskiarvo. Tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Huumausainerikoksia kirjattiin 15 000, mikä on yhtä paljon kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Törkeiden huumausainerikosten määrä lisääntyi seitsemän prosenttia. Niitä tuli ilmi 775.

Vahingontekojen määrä oli 12 prosenttia 2000-luvun aiempien vuosien tammi-syyskuun keskiarvoa pienempi. Vahingontekoja tuli ilmi nyt 34 000, mikä on 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Petosten (petos, lievä petos, törkeä petos) määrä on kasvanut 2000-luvulla tammi-syyskuussa huomattavasti. Vuoden 2012 tammi-syyskuussa petoksia oli 15 000, mikä on 17 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Vuoteen 2000 verrattuna petoksia oli nyt 70 prosenttia enemmän. Niitä on 2000-luvulla ollut tammi-syyskuussa keskimäärin 10 000. Törkeiden petosten määrä oli vuoden 2012 tammi-syyskuussa 792, mikä on kahdeksan prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Törkeitä petoksia on 2000-luvulla tullut tietoon vuosittain keskimäärin 617.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset on erotettu muista rikoksista ja ne esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä on vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa, koska sama erottelu on tehty myös takautuvasti vuoteen 1980 asti. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi–syyskuussa sekä heinä-, elo- ja syyskuussa 2012 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-syyskuu 2012 Muutos Heinäkuu 2012 Muutos Elokuu 2012 Muutos Syyskuu 2012 Muutos
KAIKKI RIKOKSET 1) 325 234 -19 549 42 048 -1 376 42 150 -3 096 36 333 -3 718
   - murto 27 007 -2 778 3 813 -94 3 744 -324 3 243 -337
   - moottoriajo-
neuvon luvaton
käyttö ja anastus,
moottorikulku-
neuvon
käyttövarkaus
7 031 -2 310 1 078 -381 984 -391 877 -386
  - ryöstö 1 256 28 142 18 150 -13 148 -4
  - vahingonteko 33 832 -6 466 4 637 -85 4 668 -954 3 834 -1 428
   - tappo, murha ja surma 64 -19 4 -8 6 -5 10 -1
   - pahoinpitely 27 987 -2 005 3 472 -397 2 979 -317 2 975 -33
  - raiskaus 818 49 106 -8 109 5 77 -31
  - rattijuopumus 14 975 -1 376 2 004 -353 1 826 -88 1 840 -58
   - huumausaine-
    rikos
15 232 29 1 747 69 1 818 52 1 872 174
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi–syyskuussa sekä heinä-, elo- ja syyskuussa 2012 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-syyskuu 2012 Muutos Heinäkuu 2012 Muutos Elokuu 2012 Muutos Syyskuu 2012 Muutos
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä liikennerikkomus,tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 338 076 -43 720 37 683 -1 502 40 764 -4 325 37 400 -8 252
   -nopeusrajoitusten rikkominen 1) 225 149 -22 969 26 469 -647 28 302 -2 069 23 670 -5 186
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio 09 1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (14 sivua 280,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 3. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/03/polrik_2012_03_2012-10-15_tie_001_fi.html